Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

אחרי 13 שנים בכלא בשל אמונתו, גזרו על מר ג'או צ'ואן-וון מאסר של שנתיים נוספות

יוני 20, 2017 |   כתב מינג-הווי בפרובינציית שאן-דונג, סין

(Minghui.org)

מתרגל הפאלון גונג ג'או צ'ואן-וון בן ה-48, בעל חנות לבדים, הועמד למשפט ב-12 באוגוסט 2016 משום שחילק חומרי מידע לגבי הפאלון גונג. מאוחר יותר נגזרו עליו שנתיים בכלא.

אשתו של מר ג'או, לין פנג-הו, השתדלה למען שחרורו, אך נעצרה אף היא. משרד התביעה המקומי הנפיק אישור המתיר לרשויות להחזיק בה מעבר לזמן המותר בחוק, שהוא 6 חודשים. כיום היא עומדת בפני העמדה לדין.

מר ג'או ואשתו לין גרים בנפת מנג-יין בעיר לין-יי. הם החלו לתרגל פאלון גונג ב-1996.

מאז החלה הרדיפה ב-1999 נעצר הזוג באופן בלתי חוקי פעמים רבות. הם היו עצורים במרכזים לשטיפת מוח. הנכסים שלהם בשווי אלפי יואן, הוחרמו וביתם נהרס.

בשנת 2000 נגזרו על מר ג'או 13 שנים בכלא. הוא שוחרר באוקטובר 2012. גב' לין הוחזקה 3 שנים במחנה עבודה בכפייה ושוחררה ב-2005.

מתוך תלונה פלילית שהגיש מר ג'או על מה שעבר מתחילת הרדיפה

מר ג'או הגיש תלונה פלילית רשמית ותיאר בה את השתלשלות הרדיפה שסבלו הוא ואשתו:

"ביולי 1999 נסעתי לבייג'ינג לעתור למען הזכות לתרגל פאלון גונג. נעצרתי ונלקחתי למרכז לשטיפת מוח ג'י-צ'ואן-צ'יאו.

הסגל במרכז העמיד אותי בשמש במשך כל היום. מפקד תחנת המשטרה המקומית הושיב אותי על הרצפה במשך כל הלילה.

באוקטובר 1999, כשהלכתי לבקר מתרגל נעצרתי ונלקחתי לתחנת משוטרת העיירה דואו-ג'ואנג. השוטרים סטרו על פניי וחשמלו אותי באלות מחשמלות. הם דרשו שאגלה להם מהי תכנית הנסיעה שלי בצאתי מעיירת מגורי. יומיים לאחר מכן, נלקחתי למרכז מעצרים. השוטרים המשיכו להכות אותי במטאטא במהלך מספר ימים של חקירה. שוחררתי רק אחרי חודש ימים.

בפברואר 2000 אשתי ואני נסענו שוב לבייג'ינג לעתור למען הפאלון גונג. נעצרנו והחזירו אותנו לעיירת מגורינו. אני הוחזקתי במרכז המעצרים מנג-יין במשך 35 יום. לאחר מכן העבירו אותי למרכז לשטיפת מוח צ'ואן-צ'יאו. במרכז, כפתו את ידיי לעץ. אחד מהסגל בעט בי והכה אותי באלה מגומי.

באפריל 2000 העבירו אותי למרכז לשטיפת מוח במערב העיירה דואו-ג'ואנג. צ'ן יו-שין סטר על פניי עד שאפי שתת דם. אחרי שכפתו את ידיי. פאנג סי-מין מהמחלקה הצבאית המקומית ביחד עם אחרים הכו אותי באלות גומי עד שהעור על גופי השחיר.

13 שנות עינויים

גזרו עלי 13 שנים בכלא ונלקחתי לכלא בשאן-דונג.

בתחילת נובמבר 2003: הוחזק בתא לטיפול מחמיר. הסוהר לי וויי הורה על האסירים למנוע ממני שינה ולכפות עלי לעמוד כל היום והלילה.

ממארס עד אפריל 2004: הסוהרים החזיקו אותי בתא לטיפול מחמיר. מנעו ממני שינה והיה עלי לעמוד במשך שעות ארוכות. האסירים קיבלו הוראה להכות אותי.

יולי 2007: אחרי שהועברתי לאגף מס' 8, אסיר בשם וואנג יי הכה אותי בכל פעם שראה אותי יושב על המיטה ומנסה לנוח. מאוחר יותר הוא סיפר לי שהסוהר יואן הבטיח לו להפחית את תקופת מאסרו אם יכה אותי.

אוגוסט 2007: לקחו אותי לאגף מס' 1. הסוהר לי החזיק בי בתא הטיפול המחמיר, מפני שהתעקשתי לתרגל את תרגילי הפאלון דאפא. הורו לי לשבת על שרפרף קטן כל יום מהשעה 5:00 בבוקר ועד 11:00 בלילה.

נובמבר 2007: שוב לקחו אותי לחדר טיפול מחמיר. כמה אסירים הכו ברגליי באלה מעץ וגרמו להן חבלות.

נובמבר 2010: שוב נלקחתי לחדר לטיפול מחמיר שם מנעו ממני שינה. כדי לשמור עלי ער, האסירים שפכו עלי מים קרים, החזיקו אותי צמוד לרצפה והכו אותי בצינורות גומי.

מסע ייסורים של המשפחה

על אשתי גזרו 3 שנים במחנה עבודה בכפייה. על אחי הצעיר גזרו 5 שנים בכלא. בבתים שלנו נערכו חיפוש וביזה והחרימו את כל רכושנו.

אמי הזקנה, שהיה עליה לטפל בנכדים, אולצה לוותר על התרגול בפאלון גונג. היא מתה ב-28 בספטמבר 2014."