Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

אב ובתו נשלחים לכלא בשל אמונתם: האב לשמונה שנים, הבת לשנתיים

יוני 22, 2017 |   כתב מינג-הווי בפרובינציית גואנג-דונג, סין

(Minghui.org)

בית דין בנפת הווי-לאי גזר על מר וו צ'אנג-צ'ינג ובתו תקופות מאסר בכלא על ששלחו מסרונים המדברים על הפאלון גונג, שיטה רוחנית עתיקה הנרדפת בסין על ידי המשטר הקומוניסטי.

על מר וו נגזרו 8 שנים בכלא. על בתו נגזרו שנתיים בכלא. האב ובתו, שניהם מתרגלי פאלון גונג, דרשו לערער על הפסיקה.

מר וו בן 56, אשתו ובתו נעצרו על ידי משטרת ביטחון הפנים במארס 2016. בביתם נערך חיפוש. ראה פרטים: שלושה בני משפחה נעצרו כי סירבו לוותר על אמונתם

אשתו, ג'נג שוחררה אחרי 7 חודשים במעצר. מר וו ובתו נותרו מאז במרכז המעצרים של נפת הווי-לאי.

שלושה עורכי דין הגנו על מר וו ובתו במשפט שנערך ב-30 בדצמבר 2016. עורכי הדין הסבירו באולם המשפט שהרדיפה נגד הפאלון גונג אינה חוקית. מר וו העיד שהמסרונים ששלח הם טובים ומועילים לאנשים ושהוא לא עבר על שום חוק. בתו העידה כיצד הפאלון גונג מביא תועלת ליחידים למשפחות ולחברה.

המשפט התנהל במשך 5 וחצי שעות ללא הפסקה. רק ל-3 בני משפחה הותר להיכנס לאולם. שאר הנוכחים היו אנשים שבית הדין הזמין למשפט.

ב-14 באפריל 2017 נערך שימוע שני לאב ולבת. התובע טען ש-4 אנשים ממחלקת המשטרה, ביטחון הפנים ומרכז המעצרים דיווחו שקיבלו מסרונים ממר וו ובתו. עורכי הדין דרשו שהעדים שדיווחו על המסרונים יהיו נוכחים בשימוע, אבל אף אחד מהם לא הופיע. עורכי הדין כפרו שוב באשמת לקוחותיהם.

ב-27 באפריל וב-10 במאי 2017 נמסרו גזרי הדין. אולם לעורכי הדין נודע על כך רק ב-4 במאי.