Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

תרבות סין: בחירות

יולי 9, 2017 |   ג'. ג'ן

(Minghui.org)

יש סיפור שסופר במהלך שושלת מינג (1644-1368 לספירה):

אף על פי ששני אחים גדלו ביחד, הייתה להם אישיות שונה לחלוטין. האח הבכור היה גרגרן ועצל, והוא נלחם על כל דבר קטן. האח הקטן היה חרוץ וצייתן והעריך קשרים מבוססים עם אחרים.

באחד הימים נסעו שני האחים בכרכרה. היה גשום, הדרך הייתה חלקלקה, והאח הבכור לא הצליח לשלוט במושכות. שני האחים נפלו מצוק ומתו. רוחותיהם של שני האחים הגיעו לדלת השאול. הישויות שחיכו להם בשער השאול לקחו אותם כדי שיפגשו את "יאמה".

יאמה אמר: "כשהתגלגלתם כבני אדם במהלך חייכם האחרונים, לא התנהגתם כל-כך רע וגם לא עשיתם דבר טוב במיוחד. אז יורשה לכם לשמור על הגוף האנושי במהלך החיים הבאים שלכם. שופט, האם אתה יכול לראות איזו משפחה צריכה בן שיתגלגל אליה?"

"יאמה", ענה השופט, "יש שתי משפחות שיש להם גורל ללדת בנים. שמותיהן משפחת ג'או ומשפחת שיה. הבן שיוולד במשפחת ג'או יצטרך באופן קבוע להציע עזרה ולתת את חפציו לאחרים. מנגד, זה שייוולד במשפחת שיה יקבל כל חייו מאחרים". השופט סובב בזהירות את רשימת החיים והמוות. ברשימה פורטו כל הדברים שאדם עשה בחייו במשך שלושה גלגולי חיים, ואיזה גמול הוא קיבל עליהם.

יאמה אמר: "אז אתם תתגלגלו למשפחות של גָ'אוֹ ושְיֶה"!

כששמע האח הבכור את פסיקתו של יאמה, הוא חשב: "אם אלך למשפחת ג'או אצטרך לעבוד קשה כדי להרוויח כסף ולתת אותו לאחרים. זה יהיה קשה. יהיה טוב וקל יותר לקבל מאחרים". משהחליט כך, הוא מיהר לכרוע ברך ולהשתחוות, ואמר: "יאמה, זה יהיה כל כך מכאיב להעניק לאחרים כל חיי. אני מתחנן בפניך שתציג את רחמיך ותיתן לי להתגלגל למשפחת שיה כך שאקבל מאחרים".

יאמה שאל בדאגה: "אז מי יתגלגל למשפחת ג'או ויציע עזרה לאחרים"?

האח הצעיר, הישר והגלוי, נשאר עד אותו רגע שקט, אבל לאחר ששמע את השאלה של יאמה, הוא אמר מתוך כבוד: "יאמה! תן לאחי הבכור להתגלגל למשפחת שיה. אשמח להתגלגל למשפחת ג'או ולהעניק מרכושי כל חיי כדי לעזור לאחרים וליצור קשרים קארמתיים טובים עם אחרים".

דאגתו של יאמה שככה, והוא איפשר להם להתגלגל למשפחות ג'או ושיה. האח הצעיר, שנשבע לעזור לאלו שבסכנה ולסיע לאלו שבמצוקה, התגלגל למשפחת ג'או – משפחה אצילה ביותר ובעלת הון. הוא גדל והיה לבנם היחיד והיה מאוד חכם. בנוסף לכך, היה לו לב טוב, והוא עזר לאחרים בידידותיות רבה. כל מי שהיה זקוק לעזרתו, קיבל אותה. הוריו ראו שהבן שלהם טוב לב ביותר, אז הם החליטו שגם הם יעזרו לאחרים עם הונם. המוניטין שלו לטוב לב ונדיבות התפשט באופן נרחב.

האח הבכור, זה שציפה לקבל מאחרים, התגלגל למשפחת שיה. משפחת שיה הייתה חסרת כל והתפרנסה מקיבוץ נדבות. הוא התחנן כל חייו לשאריות מעוברים ושבים, והוא קיבל מאחרים מאהדתם ומממונם.

יש אימרה ישנה: "נתינה היא מבורכת יותר". טוב לב הוא ראוי לשבח. השמים מעניקים לטוב ומענישים את הרוע. זה בלתי נמנע שאדם יקבל טובות בחזרה כתוצאה מטוב הלב שלו. להיות רגיש לסבלם של אחרים ולהתנהג לאחרים בטוב לב איננו רק עניין של טוב לב, אלא גם של חוכמה. בכל זמן ובכל מצב, הבחירה הנבונה ביותר היא להתנהג לאחרים בטוב לב, כמו באמרה "אם אנשים נשבעים לטוב – השמים יתנו להם ברכה".