Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

שן יאנג: ביקורי משפחה נשללו ממתרגלת הכלואה בשל אמונתה

אוג' 1, 2017 |   כתב מינג-הווי בפרובינציית ליאו-נינג

(Minghui.org)

בחודשיים האחרונים נשללו ביקורי המשפחה של מתרגלת מהעיר שן-יאנג הכלואה בכלא ליאו-נינג בשל אמונתה.

המתרגלת יאו פנג-יון נעצרה מחוץ לדירתה ב-27 ביולי 2016. המשטרה שמה אותה למטרה בשל סירובה לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין. הם החרימו ממנה את המפתחות לדירתה, את הטלפון הנייד שלה וספר הטלפונים שלה, ואז נכנסו לדירתה כדי לערוך חיפוש וביזה.

ב-18 בנובמבר 2016 הועמדה גב' יאו למשפט ובנה העיד להגנתה. השופט גזר עליה תקופה של 3.5 שנים בכלא. אחרי שערעורה נדחה שכרו בני משפחתה עורך דין עבורה.

ב-11 באפריל 2017 הועברה גב' יאו לכלא הנשים בליאו-נינג במחלקה ה-11. בני משפחתה קיבלו רשות לבקר אותה בפעם הראשונה ב-15 במאי, אבל בכל הפעמים שהגישו בקשה לאחר מכן: ב-15 ביוני, ב-7 ביולי וב-13 ביולי דחו את בקשתם לבקר אותה.

השוטר פו דה-צ'ואן שהוביל למעצרה האחרון של גב' יאו, אחראי גם למעצרה הקודם ב-21 באוקטובר 2015. בזמן ההוא היא הייתה על כוונת המשטרה משום שהגישה תלונה פלילית רשמית נגד הדיקטטור הסיני לשעבר ג'יאנג-דזה-מין. היא רואה בו אחראי לפשעים של קמפיין הרדיפה נגד הפאלון גונג, שאותו יזם והנחה. אף על-פי ששוחררה חודש לאחר מכן, סוכנים מיוחדים עקבו אחריה מקרוב. היא עזבה את דירתה ועברה ממקום למקום, אבל בסופו של דבר עצרו אותה שוב ביולי 2016.