Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

סקירה: במחצית הראשונה של 2017 שוחררו 54 מתרגלי פאלון גונג ממתקני מעצר בסין מבלי שהועמדו לדין

אוג' 17, 2017 |   כתב מינג-הווי בפרובינציית ג'י-לין

(Minghui.org)

על-פי מידע שהצטבר באתר מינג-הווי, 54 מתרגלי פאלון גונג ב-21 פרובינציות ועיריות ברשות מרכזית השתחררו במחצית הראשונה של 2017, אחרי שמחלקת המשטרה, משרד התביעה, בתי דין או בתי דין לערעורים החליטו לבטל את העמדתם לדין.

נוסף לכך ל- 90 מתרגלים נוספים עצרו זמנית את הליך העמדתם לדין אחרי שמשרד התביעה החזיר את התיק שלהם למשטרה, או שבית דין החזיר את התיק למשרד התביעה או שבית דין לערעורים הורה על משפט מחודש.

54 מתרגלי פאלון גונג שוחררו במחצית הראשונה של 2017

5 מתרגלים שוחררו לפני שהמשטרה את התיק שלהם למשרד התביעה

גב' האן שואה-ג'יאו משנחאי נעצרה ב-17 בפברואר ושוחררה חודש לאחר מכן הודות למאמצי משפחתה להצילה. ראה: מתרגלת משנחאי שוחררה אחרי חודש מעצר לאחר מאמצי הצלה של משפחתה ושל סנטור מארה"ב

גב' האו היא מהעיר האי-לין בפרובינציית היילונג-ג'יאנג נעצרה ב-22 במארס 2017 ושוחררה ב-5 באפריל, אחרי שהמשטרה קיבלה אין ספור מכתבים מתומכים הקוראים לשחררה.

9 מתרגלים שוחררו אחרי שמשרד התביעה סירב להנפיק צווי מעצר

גב' צ'ו ביי-שיאנג מהעיר ג'נג–ג'יאנג בפרובינציית ג'יאנג-סו נעצרה ב-11 במארס 2017 למעצר פלילי. משרד התביעה המקומי ראיין אותה והחליט נגד הוצאת צו מעצר נגדה. היא שוחררה ב-24 במארס.

26 מתרגלים שוחררו אחרי שמשרד התביעה ביטל את כתבי האישום נגדם

מר באי ג'ינג-ג'יה מהעיר וו-האן בפרובינציית הה-ביי נעצר ה-13 באוגוסט 2016. מתרגלים רבים צלצלו למשטרה בדרישה לשחררו. ב-8 בינואר 2017 ביטל משרד התביעה המקומי את כתב האישום שלו והוא נשלח לביתו עוד באותו יום.

11 מתרגלים שוחררו אחרי שבית הדין ביטל את התיק או הוציא זיכוי עקב חוסר ראיות מספיקות

גב' הואנג יאן-דזי מהעיר ג'יה-יאנג בפרובינציית גואנג-דונג נעצרה ב-13 ביולי 2016 והועמדה לדין ב-17 בינואר 2017. עורך דינה הגן על הזכות החוקתית שלה לחופש אמונה. השופט המכהן במשפט זיכה אותה.

3 מתרגלים שוחררו אחרי שבית דין לערעורים ביטל את גזרי הדין המקוריים בהם נמצאו אשמים

גב' ג'אנג סו-פאנג מהעיר יאן-צ'נג בפרובינציית ג'יאנג-סו נעצרה ב-9 ביולי 2016 ונגזרו עליה מאוחר יותר שנתיים בכלא. היא ערערה והעידה בערעורה כיצד לימד אותה הפאלון גונג להיות אדם טוב יותר. היא הצהירה שהיא רק מממשת את זכותה החוקית לחופש אמונה.

בית הדין לערעורים פסק שאף ראיה לא מוכיחה את אשמתה של גב' ג'אנג. היא שוחררה ב-29 במארס 2017.

11 מתרגלים עומדים בפני משפט חדש אחרי שבית דין לערעורים פסל את גזרי הדין המקוריים

שמות המתרגלים בכתבה באנגלית בקישור מטה.

תיקיהם המשפטיים של 6 מתרגלים הוחזרו למשרדי התביעה

תיקיהם המשפטיים של 6 מתרגלים הועברו לבתי דין מקומיים, אבל בתי הדין החליטו להחזיר את התיקים למשרד התביעה לקבלת מידע נוסף.

שמות המתרגלים בכתבה באנגלית בקישור מטה.

ל-4 מתרגלים ביטלו את כתבי האישום אבל הם נותרו במעצר לאחר שהמשטרה סירבה לשחררם

שמות המתרגלים בכתבה באנגלית בקישור מטה

תיקיהם המשפטיים של 69 מתרגלים הוחזרו למשטרה על ידי משרדי התביעה מחוסר ראיות מספיקות

22 מתרגלים בליאו-נינג 8 מתרגלים בסיצ'ואן 4 מתרגלים בבייג'ינג 3 מתרגלים בגאן-סו, בגואנג-דונג, בג'י-לין, בשאן-דונג, בטיאן-ג'ין 2 מתרגלים בהה-נאן, היילונג-ג'יאנג, הו-ביי מתרגל 1 בנינג-שיה, במונגוליה התיכונה, בהה-ביי

שמות המתרגלים בכתבה באנגלית בקישור מטה.

קישור לרשימה שמית בקובץ PDF.