Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

מתרגל פאלון גונג שהוצא נגדו גזר דין לא-חוקי בשל אמונתו הגיש תלונה פלילית למשרד התביעה העליון; תלונתו התקבלה ונרשמה

אוג' 2, 2017 |   כתב מינג-הווי בבייג'ינג

(Minghui.org)

אחרי ששני בתי דין גבוהים ומשרד התביעה דחו את ערעורו ואת תלונתו הרשמית של מר לו שאנג-צ'ון הנוגעות בגזר דין לא חוקי שהוצא נגדו בשל אמונתו הרוחנית בפאלון גונג, תלונתו התקבלה לבסוף במשרד התביעה העליון ב-6 ביולי 2017.

עם זאת נאמר לבני המשפחה על ידי סגל המוסד, שלא יאפשרו להם ולעורך דינם לקבל עדכון על מצב התיק המשפטי, כמו כן אף בכיר ללא ייפגש עם המשפחה או עורך הדין לדון במקרה. נאמר להם שהם יצטרכו להמתין להחלטה הסופית שתתקבל תוך 4 חודשים.

מר לו תושב בייג'ינג נעצר בספטמבר 2014 על שימוש בשטרות כסף שמידע על הרדיפה נגד הפאלון גונג כתוב בהם. ב-13 בפברואר 2015 גזר עליו בית דין של מועצת צ'אנג פינג 3 וחצי שנים בכלא. כיום הוא כלוא בכלא ג'ין-ג'ונג בפרובינציית ג'יאנג-שי.

ב-24 באפריל 2015 הגיש מר לו ערעור לבית דין הביניים בבייג'ינג. בית הדין דחה את פנייתו ב-3 באוגוסט 2015.

ב-12 בדצמבר 2015 הגיש מר לי ערעור נוסף לבית דין גבוה יותר בבייג'ינג וגם הערעור הזה נדחה.

בפברואר 2016 הגיש מר לו תלונה למשרד התביעה בבייג'ינג. ב-22 באפריל הודיע לו סגל המשרד שהמקרה שלו "אינו ראוי לעמוד בתנאים לקבלה וחקירה מחדש".

מר לי הגיש תלונה נוספת למשרד התביעה וב- 28 בנובמבר 2016 הודיעו לו שהם לא תומכים בעתירתו.

ב-6 ביולי 2017 הגיש תלונה למשרד התביעה העליון והיא התקבלה.

זכויותיו של מר לו לביקורי משפחה או שיחה טלפונית נשללו ממנו מאז "קמפיין 100 הימים" שנערך בכלא במטרה לכפות על מתרגלים לוותר על אמונתם. למרות שהקמפיין הסתיים בדצמבר 2016, ממשיך הכלא לשלול את זכויותיו החוקיות של מר לו.