Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

נדחתה בקשה של מתרגל הכלוא בשל אמונתו לבקר את אמו העומדת למות

אוג' 31, 2017 |   כתב מינג-הווי בפרובינציית הוּ-ביי

(Minghui.org)

למתרגל הפאלון גונג ג'אנג שין-דזי מנפת שי-הווי הכלוא לתקופה של 7 שנים בשל אמונתו, לא ניתן להיפרד מאמו העומדת למות, גם לא בטלפון.

משפחתו של מר ג'אנג צלצלה לכלא שה-יאנג ב-12 בפברואר 2017 בבקשה לשחרר אותו כדי שיראה את אמו הגוססת בפעם האחרונה. אחד הסוהרים אמר להם: "אנחנו יכולים להתיר לכל אסיר אחר לחזור הביתה מלבד מתרגלי פאלון גונג".

אמו של מר ג'אנג בת 99 מתה כמה שעות לאחר מכן באותו יום. מילותיה האחרונות היו: "לבני נעשה עוול. הוא אדם טוב, ואסור היה לרשויות לכלוא אותו בשל תרגול בפאלון גונג".

מר ג'אנג נעצר ב-3 באוגוסט 2010 בשל סירובו לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין. השוטר גואו אמר על מר ג'אנג: "המטרה שלי היא להרוס את משפחתו ולוודא שלא יוכל לגדל את ילדיו או לדאוג להוריו הזקנים".

מר ג'אנג נלקח תחילה לשנה למחנה עבודה "לחינוך מחדש", אבל עוד טרם סיים את תקופת מעצרו שם, גזרו עליו 7 שנים בכלא.

הסוהרים ניסו ללא הצלחה לכפות עליו לוותר על אמונתו. בתגובה, הם ביטלו את ביקורי המשפחה שלו וחשפו אותו לצורות שונות של עינויים. ההתעללות האכזרית בו גרמה לנזק חמור לראייתו.