Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

בכלא הנשים בצ'ונג-צ'ינג ממשיכים להתעלל במתרגלות פאלון גונג

אוג' 7, 2017 |   כתב מינג-הווי בצ'ונג-צינג, סין

(Minghui.org)

כלא הנשים בצ'ונג-צ'ינג הוא כלא של הרשות המרכזית המשמש לכליאה של תושבות מקומיות המסרבות לוותר על אמונתן בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

מתרגלות פאלון גונג הכלואות בכלא הזה נחשפות לצורות שונות של התעללות ועינויים וכתוצאה מכך רבות מהן ניזוקו חמורות פיזית ונפשית.

המתרגלות נאלצות לצפות בסרטי ווידיאו המכפישים את הפאלון גונג ולאחר מכן לכתוב דו"ח על המחשבות שלהן. כופים עליהן לקלל את הפאלון גונג ואת מייסד השיטה לפני הארוחות ולקראת השינה. לאלה שאינן מסכימות להוראה הזאת לא מרשים לאכול, לישון או להשתמש בשירותים.

להלן כמה דוגמאות של התעללות במתרגלות:

את שתי המתרגלות טאן שאנג-רונג ושיונג הונג-וויי השאירו כל לילה ערות עד 2:00 לפנות בוקר למרות שהיה עליהן לקום מוקדם לעבודה קשה ללא תשלום.

מתרגלות רבות מוכות כדרך של שגרה: לגב' דינג הונג-ווי שברו כך את הזרוע והשברים עדיין לא התאחו.

גב' וואנג ג'נג-פאנג הפכה לעור ועצמות.

גב' סו הואי-ג'ן נעשתה לא יציבה נפשית עקב ההתעללות בה.

גב' טאנג ואן-שיו וגב' צ'ן צ'אנג-לאו הן שני הקורבנות האחרונים שהגיעו לכלא ב-21 ביוני 2016. על כל אחת נגזרו שנתיים וחצי בכלא.