Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

אישה שהייתה במעצר בשל אמונתה שוחררה אחרי שבית הדין ביטל את התיק שלה

ספט' 9, 2017 |   כתב מינג-הווי מפרובינציית הה-ביי, סין

(Minghui.org)

המתרגלת ג'ו שיאו-מיי בת 55 מנפת שיאנג-הה בהה-ביי שוחררה רק 15 יום אחרי שבית הדין המקומי פסק לבטל את התיק נגדה, שהוגש בשל סירובה לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר בסין.

גב' ג'ו שזוקפת לזכות הפאלון גונג את חזרתה לבריאות טובה, הייתה על כוונת הרשויות משום שנותרה איתנה באמונתה. המשטרה המקומית עצרה אותה ב-29 בנובמבר 2016 והעבירה אותה למרכז המעצרים סאן-הה.

המשטרה איימה על משפחתה של גב' ג'ו שלא לשכור עורך דין. אבל כ-4 חודשים אחרי מעצרה, נודע לבני המשפחה שעל מתרגלת מקומית אחרת שנעצרה מוקדם יותר, גזרו בחשאי 5 שנים בכלא.

בני משפחתה של גב' ג'ו נוכחו לדעת שעליהם להיאבק לצדק, לכן שכרו את עורך הדין יו וון-שנג לזכויות אדם, כדי שייצג אותה.

מר יו ביקר את גב' ג'ו במרכז המעצרים ב-11 באפריל 2017. כשעמד לסיים את ביקורו שם הוא קיבל שיחת טלפון מבית הדין בנפה שהודיעו לו שמועד השימוע שאמור היה להתקיים ב-14 באפריל נדחה.

ב-19 באפריל  מסר מר יו לבית הדין דרישה לבטל את התיק המשפטי של לקוחתו, משום שלא הפרה כל חוק בכך שמימשה את זכותה החוקתית לחופש אמונה.

למחרת פרסם בית הדין החלטה המורה למשרד התביעה בנפה לבטל את כתב האישום נגד גב' ג'ו.

על-פי חוק הנאשם צריך להשתחרר לאלתר ברגע שבית הדין פוסק לבטל את התיק. אולם משרד התביעה המקומי החזיר את התיק של גב' ג'ו למשטרה המקומית שהחזיקה בה 15 ימים נוספים ללא סיבה סבירה.

גב' ג'ו חזרה הביתה ב-12 במאי 2017.