לוועידת שיתוף ההתנסויות של טייוואן

תלמידי הדאפא הנוכחים בוועידת שיתוף ההתנסויות של טייוואן: ברכות לכולכם!

ועידת פא של תלמידי דאפא היא הזדמנות מצוינת להשתפר ביחד, למצוא היכן יש לכם החסרות ולתקן את מצב הטיפוח שלכם. הטיפוח הוא לא כדי להשיג דבר כלשהו בעולם, אלא למען העלייה ברמה של ישות ולמען יצירת העתיד של ישות. במיוחד בשלב הסופי הזה, זוהי הבחירה של ישות אם להתקיים או לא להתקיים בעתיד. העקרונות הארציים לקיום בני אדם, והדרך בה הם חיים את חייהם, אינם המצב האמיתי של ישויות ביקום. העקרונות של העולם האנושי לא יהפכו לטָאוֹ, והדרך בה אנשים חיים ופועלים בעולם הזה איננה המצב האמיתי של ישויות ביקום. המטרה המהותית של היותך אדם היא להשיג את הדאפא. אל תיתן לביטויים הכאוטיים של העולם האנושי העכור להשפיע עליך. טפח כמו שטיפחת כשרק התחלתָ, ואז תשיג את הטאו! התקדמו אפילו יותר במרץ ככל שהסוף הולך ומתקרב!

אני מאחל לוועידת הפא הצלחה מלאה!

לי הונג-ג׳י

24 בנובמבר 2018