Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

משרד העבודה ביינג-קואו השעה באופן בלתי חוקי קצבאות פנסיה של מתרגלות פאלון גונג

נוב' 6, 2018 |   כתב מינג-הווי בפרובינציית ליאו-נינג

(Minghui.org)

בנובמבר 2017 תבע משרד העבודה ביינג-קואו שבפרובינציית ליאו-נינג 3 מתרגלות פאלון גונג בבית הדין של מועצת שי-שי (Xishi), בניסיון למנוע מהן לקבל את קצבאות הפנסיה שלהן.

את גב' לי הווי-גאנג עצרו ללא עילה חוקית בנובמבר 2014 כששוחחה עם אנשים לגבי הפאלון גונג. היא נשלחה לשנתיים לכלא ושוחררה בנובמבר 2016. הביטוח הלאומי ביינג-קואו השעה את קצבת הפנסיה שלה במחצית השנייה של 2017, וכשהיא ניגשה לשם לדון בעניין. מנהלי המחלקה שלחו אותה הנה ושוב ואמרו לה שהיא צריכה לגשת למשרד העתירות.

גב' ני שיו-הואה מגאי-ג'ואו נשלחה באופן בלתי חוקי לכלא ל-4 שנים ושוחררה בדצמבר 2016.

גב' וואנג יינג נשלחה אף היא ללא עילה חוקית ל-4 שנים לכלא ושוחררה ביולי 2016.

בסוף 2017 הודיעו לשתיהן שלא יתנו להן את קצבאות הפנסיה שהיו צריכות לקבל בתקופת היותן בכלא. כשניגשו לברר את העניין במשרד העבודה, הצוות הראה להם מסמך משנת 2017 על-פיו פעלו. אז הן ניגשו למנהל המשרד שהראה להן מסמך מ-2001 והתעקש להשעות את קצבאות הפנסיה שלהן.

כדי לתת תוקף חוקי להשעיית הקצבאות שלהן, מחלקת הביטוח הלאומי הגישה בדצמבר 2017 תביעה נגד שלושתן.