Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

מתה מתרגלת של פאלון גונג שנכלאה ועונתה במשך שמונה שנים בשל אמונתה

פבר' 22, 2018 |   כתב מינג-הווי בפרובינציית היילונג-ג'יאנג, סין

(Minghui.org)

גב' סה גווי-רונג מהעיירה האן-ג'יא-יואן נעצרה לעתים קרובות בשל היותה מתרגלת של פאלון גונג. היא הייתה כלואה ועברה עינויים במשך סך כולל של 8 שנים. חצי שנה לאחר מעצרה האחרון ב-23 בינואר 2018 היא מתה בגיל 58.

לפני שהחלה לתרגל פאלון גונג, גב' סה סבלה מסחרחורות, מבעיות בכליות וממחלות גניקולוגיות. היא לא הייתה מסוגלת לעבוד, והתשלומים החודשיים שלה לבית החולים גבו מחיר כבד מפרנסת המשפחה. אחרי שהחלה ב-1996 לתרגל פאלון גונג, היא החלימה ממחלותיה וחזרה לעבודה וכך כל משפחתה הרוויחה מהיותה מתרגלת בפאלון גונג.

מאז החלה המפלגה הקומוניסטית הסינית לרדוף את הפאלון גונג, הרשויות המקומיות הטרידו שוב ושוב את גב' סה ובני משפחתה. השוטרים עקבו אחריהם מקרוב, ערכו חיפושים וביזה בביתם, לעתים קרובות סחטו מהם כסף, איימו עליהם והשפילו אותם.

בפברואר 2000 גב' סה נעצרה ועברה עינויים במרכז מעצרים במשך 6 חודשים בשל סירובה לוותר על אמונתה. היא נאלצה לעבוד בעבודה קשה ונחשפה לשטיפת מוח.

בסוף יולי 2008 לקראת אולימפיאדת בייג'ינג, פרצו כתריסר שוטרים ממחלקת המשטרה בהאן-ג'יאה-יואן לביתה של גב' סה, עצרו אותה וערכו חיפוש וביזה בביתה.

בית הדין בנפת הו-מה גזר עליה באופן בלתי חוקי 4 שנים בכלא הנשים בהיילונג-גי'אנג. היא עברה שם שטיפות מוח ואלצו אותה לצפות בסרטים המכפישים את הפאלון גונג. הסוהרים נהגו לקלל אותה וכפו עליה לעבוד שעות ארוכות בעבודת פרך.

ב-31 במאי 2013 שנה לאחר ששוחררה, גב' סה נעצרה שוב על כך שחילקה חומרי מידע של הפאלון גונג לנהג טקסי. סגן מפקד המשטרה ומפקד ביטחון הפנים עצרו אותה והכו אותה בפומבי לפני שלקחו אותה למחלקת המשטרה.

מפקד ביטחון הפנים החרים את מפתחות ביתה וערך בו חיפוש פעמיים כשאף אחד לא נמצא בבית. המשטרה החרימה מהבית ציוד אלקטרוני, תכשיטים וחומרים הקשורים לפאלון גונג. השוטרים סירבו להחזיר את מה שהחרימו או לספק רשימת פריטים שהוחרמו.

לאחר שהועברה למרכז המעצרים בהו-מה גב' סה עברה עינויים. לאחר מכן היא הועמדה למשפט בבית הדין בהאן-ג'יאה-יואן ונגזרו עליה שוב 4 שנים בכלא הנשים בפרובינציה. היא סבלה מעינויים בכלא עד ששוחררה ב-20 במאי 2017. 6 חודשים לאחר ששוחררה היא מתה.