Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

המנטליות של להשוות את עצמך עם אחרים

פבר' 4, 2018 |   מתרגלת פאלון דאפא מחוץ לסין

(Minghui.org)

מתרגלי פאלון דאפא חייבים לפעול על פי עקרונות הפא בכל פעולותיהם. כל החזקה של מתרגל שאינו הולך לפי הפא תנוצל על ידי הכוחות הישנים. לכן על המתרגל לחפש באופן פעיל כל החזקה ולסלק אותה.

אבל קשה מאוד לגלות החזקות ולשחרר אותן אם לא לומדים את הפא, אם לא מסתכלים פנימה ואם לא מטפחים באמת.

קשה לגלות החזקות

תקרית שאירעה לי לאחרונה גרמה לי להבין שיש לי נטייה להשוות את עצמי לאחרים.

לעתים קרובות אני קוראת את הפא עם מתרגלים עמיתים. מתרגלת אחת נהגה לעשות טעויות לעתים קרובות, היה צריך להזכיר לה כשהגיע תורה, והיא קראה לאט.

זה עיצבן אותי, בעוד שמתרגלת אחרת ביקשה ממנה להישאר ולקרוא איתה הרצאה נוספת אחרי הפגישה. התנהלות מלאת חמלה זו הראתה לי את ההחסרה שלי, והרגשתי בושה. אחרים הציגו מחשבות ופעולות נכונות בעוד שאני רגזתי.

התחלתי להסתכל פנימה והבנתי שההחזקה שלי יכולה לצוץ ללא אזהרה מוקדמת ולכן היא קשה לגילוי.

לעתים היא יכולה להתגלות דרך מילים ומעשים אבל לרוב היא מתבטאת בגישה או בנקודת מבט שרק אני מודעת לה.

למשל, שכשלקחתי את נכדתי בעגלה לטיול היא הצביעה לעבר עגלות אחרות. אמרתי לה ששום דבר לא יכול להשתוות לעגלה שלנו, שהיא מפוארת עם כל השכלולים. ברגע שאמרתי זאת הבנתי שזו מחשבה שגויה. לא רק שהשוויתי את עצמי לאחרים אלא גם הייתה לי מנטליות של התפארות, גאוותנות וקנאה.

ההחזקה הזו מתגלה גם כשאני רואה שהתנועות של מתרגלים עמיתים אינן מדויקות, או שהם לא מחלקים באופן פעיל חומרי מידע על הפאלון הדאפא. כשאני משווה את עצמי לפעולות ולהתנהגות של מתרגלים עמיתים אני מרגישה שאני טובה מהם.

להיטמע על ידי התנהלות לפי עקרונות הדאפא

בראייה לאחור אני מבינה שהשוויתי את עצמי לאחרים מאז שאני זוכרת את עצמי. כסטודנטית לא אהבתי כששמי לא היה ברשימה של העשיריה הראשונה בהישגים אקדמיים. ההרגשה הזו הייתה נוכחת גם בעבודתי, בזמן הערכות ביצוע. למעשה, לאורך כל חיי השוויתי את הכנסתי, את ביתי, את ההישגים של בני וכו', לאלו של אחרים.

כולם רוצים להיות יותר טובים מאחרים ונאבקים להיות מספר אחת. זהו טבעה של ההחזקה של רדיפה אחרי דברים. הם רודפים אחרי חיים שמחים ולא מבינים שהם מנהלים חיים מעייפים מאוד.

מטפח שחי בתוך "חבית הצביעה הגדולה" יכול להזדהם ללא יודעין אם אינו שם לב.

הבנתי שהחזקות רבות מתחבאות מאחורי המנטליות של להשוות את עצמך לאחרים.

כמטפחים עלינו לשים לב לכל מחשבה, ללכת על פי עקרונות הפא ולהיטמע במה שהדאפא מלמד. המאסטר הזהיר את המתרגלים לא להיעשות חסרי אחריות ולהתעלם מהפא שהוא מלמד.

המאסטר אמר:

"אם אתם לא שמים לב לרגע, אתם עלולים ליפול ולהיהרס בבת אחת. לכן הלב חייב להיות ישר." ("ג'ואן פאלון")