Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

מורה בחטיבת ביניים מספרת על מכות בכלא הנשים בשאן-דונג

מרץ 18, 2018 |   כתב מינג-הווי בפרובינציית שאן-דונג, סין

(Minghui.org)

גב' וואנג שיו-פינג בת 54 החלה לתרגל פאלון גונג ב-1996. לאחר שהחלה הרדיפה ב-1999 נגד השיטה הרוחנית, היא נעצרה נכלאה, נקנסה וביתה עבור חיפוש וביזה פעמים רבות. כמו כן היא איבדה את עבודתה בחטיבת הביניים המסונפת לאוניברסיטה החקלאית בשאן-דונג.

מדצמבר 2006 עד יוני 2008 היא הייתה במחנה עבודה בכפייה בשל סירובה לוותר על התרגול בפאלון גונג. מאוקטובר 2009 ועד אוקטובר 2012, במשך 3 שנים, היא הייתה כלואה בכלא הנשים בשאן-דונג.

ב-15 ביולי 2014 היא נעצרה שוב ונגזרו עליה 3 וחצי שנים באותו הכלא.

להלן סיפורה האישי של גב' וואנג על העינויים שסבלה במהלך תקופת כליאתה השנייה בכלא הנשים בשאן-דונג.

**************

במשך זמן מה אסירות מונו לפקח עליי סביב השעון. הן כפו עלי לעמוד כל היום ולפעמים לשבת כל היום מבלי לזוז. היה עליי לבקש רשות לאכול, לישון ולהשתמש בשירותים. כשלא נעניתי לחוקים שלהן, הן הכו אותי וקיללו אותי. ידיי, ורגליי היו כולן נפוחות מחוסר תנועה במשך תקופות זמן ארוכות.

במיוחד אחת האסירות תפסה אותי בצווארי וכמעט חנקה אותי. "אני מכירה את מבנה העצמות בצווארך", היא גיחכה והצביעה על מקום בצווארי. "אם רק אשבור את העצם הקטנה הזאת כאן, את תמותי כהרף עין".

כשנפלתי מטה מרוב עייפות, היא תפסה אותי בבגדיי וגררה אותי סביב במעגלים.

כשניסיתי לתרגל את תרגילי השיטה בחדר האמבטיה, כמה אסירות הכו אותי. הן כפו עלי לעמוד עם רגליים צמודות כשזרועותיי צמודות לגופי. כשלא יכולתי לעמוד עוד והתיישבתי, הן משכו אותי והטיחו אותי לרצפה שוב ושוב. כל גופי היה מכוסה חבלות.

אחת האסירות השתמשה במברשת השירותים על שיניי, פניי ושיערי. הסוהרים הסיתו את האסירות לכסות את עיניי ופי בסמרטוטי רצפה. כשכיבסתי את בגדיי, הן תלו סמרטוטי רצפה צמוד אליהם. במשך זמן רב בגדיי הזדהמו וגרמו לי לשלפוחיות אדומות בכתף הימנית.

לפעמים הן היו לוקחות את האוכל שלי כדי שלא יהיה לי מה לאכול. לילה אחד במהלך ארוחת הערב האסירה ליאו לקחה את הקערה שלי וזרקה את לחם התירס שלי על הרצפה. כשהרמתי אותו, היא קרעה אותו מידי ופוררה אותו לפירורים שנפלו לרצפה. ואז רמסה אותם ברגליה.

הסוהרים הפנו מבטם לצד השני כשראו אסירות תוקפות אותי.

כמעט נשברתי מאין-סוף המכות וההשפלות שסבלתי. כפו עלי לגנות את הפאלון גונג. לאחר מכן היה עליי לצפות בסרטי תעמולה בווידיאו המשמיצים את הפאלון גונג ולכתוב "דו"חות מחשבה" על מחשבותיי. היה עליי לעשות כל מה שאמרו לי ולומר כל מה שהם רצו שאומר. הייתי כמו זומבי תחת שליטתם המלאה.

התמלאתי באשמה. זה גרוע ממוות. אחרי כמה חודשים חזרתי בי, וכתבתי הצהרת ביטול על כל המילים שאמרתי וכתבתי אחרי שכפו עליי "שינוי".

לדיווחים קודמים באנגלית:

Middle School Teacher Facing Illegal Prosecution Schoolteacher Endures Years of Torture for Persisting in Her Beliefs Practitioners Tortured in Shandong Province Women’s Prison