Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

הוועדה האמריקנית לחופש דת בין-לאומי (USCIRF) שמה דגש על קצירת איברים בכפייה בסין

מאי 25, 2018 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

במהלך תדרוך מדיניות שנערך ב-8 במאי בוועדה האמריקנית לחופש דת בין-לאומי (USCIRF) הדגיש יו"ר הוועדה דניאל מארק את קצירת האיברים בכפייה מאסירי מצפון בסין ובכללם מתרגלי פאלון גונג.

ה-USCIRF היא ועדה של הממשלה הפדראלית הסוקרת את העובדות והנסיבות הסובבות הפרות חופש דת בין-לאומיות ומעבירה המלצות לגבי המדיניות שלה לנשיא, למזכיר המדינה ולקונגרס. בדו"ח השנתי שלה ל-2018 על פני 228 עמודים, 7 עמודים מתמקדים על המצב בסין. כמו כן, סין נכנסה לרשימה של מדינות בעלות חששות מיוחדים (CPC) ביחד עם צפון קוריאה, אירן, ווייטנאם.


8 במאי 2018- דניאל מארק יו"ר ה-USCIRF מתדרך במדיניות הוועדה

במהלך תדרוך מדיניות הוועדה אמר מר מארק, שמצב חופש דת בסין ממשיך להתדרדר. סין משתמשת בתירוץ של "המאפיינים הסינים", כדי להמשיך לשלוט, למשול ולתפעל את כל ההיבטים הקשורים לאמונות. הוא גם ציין שמתרגלי פאלון גונג נעצרים ונכלאים באופן בלתי חוקי ושהם בין הקורבנות שנפגעו בצורה הקשה ביותר מקצירת איברים.

"...הרשויות ממשיכות לפשוט על כנסיות רשומות ולא רשומות ורודפות מתרגלי פאלון גונג", מתמצת הדו"ח את ממצאיו העיקריים. במיוחד מזכיר הדו"ח את עורכי הדין ג'יאנג טיאן-יונג וגאו ג'י-שנג שעברו התעללות משום שהגנו על נוצרים ועל מתרגלי פאלון גונג.

הדו"ח ממליץ לממשלת ארה"ב לציין מראש את סין כמדינת CPC תחת החוק לחופש דת בין-לאומי (IRFA) הקובע שממשלת ארה"ב, התיקון בחוק של פרנק ר. וולף לחופש בין לאומי, והחוק העולמי של מגניטצקי הנוגע לנשיאה באחריות על זכויות אדם, צריכים להגביר את המאמצים בסוגיית חופש דת בין-לאומי.

מתרגלים במעצר

הדו"ח מונה ברשימתו מתרגלים שהיו במעצר מספר רב של פעמים בשל תרגול בפאלון גונג: "לדוגמה, ב-19 בספטמבר 2017 עצרה המשטרה בנאן-ג'ינג את מא ג'ן-יו שנעצר 5 פעמים בעבר בשל תרגול בפאלון גונג, שהה בכלא ונחשף לחקירות ועינויים מרובים".

אפילו אחרי שהמתרגלים שוחררו, נערכים עליהם מעקבים ומטרידים אותם: "כמו כן ב-2017 המשיכו הרשויות לעקוב מקרוב אחר מתרגל הפאלון גונג ואסיר מצפון לשעבר ג'י-וון וואנג, הגבילו את חופש התנועה שלו ומנעו ממנו להתאחד מחדש עם משפחתו בארה"ב", נכתב בדו"ח.

עינויים פסיכיאטריים ותקיפות מיניות

הדו"ח מציין שמתרגלי פאלון גונג נמצאים באופן קבוע על כוונת הרשויות, הכופות עליהם מחנות עבודה ובתי כלא. הדו"ח מציין שמתרגלים רבים נעדרים ושמקום הימצאם אינו ידוע מאז נעלמו.

הדו"ח ממשיך: "בעודם במעצר, מתרגלי פאלון גונג סובלים מניסויים רפואיים פסיכיאטריים ואחרים, בדיקות רפואיות לא נחוצות ותקיפות מיניות אלימות, עינויים וקצירת איברים, לעתים קרובות כמאמצים לכפות עליהם לוותר על אמונתם".

תומכי זכויות אדם: קצירת איברים בכפייה ממשיכה

קצירת האיברים בכפייה מובלטת אף היא בדו"ח. "למרות שבין טוענת שהיא שמה קץ לפרקטיקה של קצירת איברים מאסירים (שמאמינים שרבים מהם מתרגלי פאלון גונג ומאמיני דתות אחרות) באחד בינואר 2015, תומכי זכויות אדם מאמינים שהפרקטיקה ממשיכה", נכתב בדו"ח.

ד"ר הואנג ג'יה-פו, מנתח וסגן שר הבריאות שייצג את סין במהלך כנס בין-לאומי ב-2017 טען שסין ניסתה לערוך רפורמה במערכות והליכי השתלות איברים. אבל מבקרים הצביעו על תפקידו הישיר בביצוע ניתוחי השתלות וניהול תכנית ההשתלות של סין.

הפושעים העיקריים זוהו

הדו"ח מדגיש ש- 18 שנות הרדיפה הנמשכת נגד הפאלון גונג הם פרי יוזמה של הנשיא לשעבר ג'יאנג דזה-מין שיצר גם את משרד 610 הנודע לשמצה, מערכת ביטחון הפועלת כמכלול מחוץ לחוק ומיועדת לשרש את הפאלון גונג.

"ביולי 2017 הארגון העולמי לחקירת הרדיפה נגד הפאלון גונג (WOIPFG) הוסיף מידע עדכני לרשימה שלו הכוללת יותר מ-37,000 ארגונים ו-80,000 יחידים שמאמינים שהם רודפים מתרגלי פאלון גונג. התוספת החדשה כוללת בכירי ממשל ממשרד הביטחון המדיני כמו גם סגל ממשרד 610, הביטחון הציבורי ומערכת המשפט", נאמר בדו"ח.