Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

כלא הנשים בטיאן-ג'ין – מוסד לעבודת עבדים ולשטיפת מוח בכפייה

יוני 14, 2018 |   כתב מינג-הווי בטיאן-ג'ין, סין

(Minghui.org)

כלא הנשים בטיאן-ג'ין ידוע לשמצה בניסיונותיו לשטוף את מוחן של מתרגלות פאלון גונג כדי שיוותרו על אמונתן. לפיכך הוא נחשב אחד ממתקני הכלא העיקריים המאמצים את "הסטנדרט" של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) לגבי הרדיפה נגד הפאלון גונג.

כלא הנשים בטיאן-ג'ין מצהיר שכל האסירות עובדות 8 שעות ביום עם חצי שעה להפסקת צהריים, פלוס שעתיים פעמיים בשבוע המוקדשות ללימוד.

אולם מתרגלות פאלון גונג נדרשות לעבוד כ-12 שעות ביום עם הפסקה של 10 דקות. יש להן עומס עבודה אינטנסיבי מאוד שמתחיל ב-6:20 וממשיך עד 18:00. מה שנקרא "זמן לימוד" הוא שטיפת מוח המכוונת במיוחד למתרגלות פאלון גונג.

רשויות הכלא משקיעות מאמץ רב לכפות על המתרגלות לוותר על אמונתן באמצעות הליך הנקרא "טרנספורמציה"- שינוי. בהליך השינוי המתרגלת נדרשת להיות נוכחת בפעילויות רבות להכפשת הפאלון גונג. ישנן פעילויות שנתיות או רבעוניות בתוספת פעילויות הנערכות במהלך אירועים חשובים של המק"ס. באירועים האלה כופים על המתרגלות להלל את המק"ס ולהכפיש את השיטה של הפאלון גונג ואת מייסדה ולוותר על התרגול בשיטה.

כשג'ינג-שיאנג סירבה לדווח על מחשבותיה ולהכפיש את הפאלון גונג בכתב, כפי שנדרש ממנה כדי "לתרום" לקונגרס ה-19 של המק"ס, הפשיטו אותה מבגדיה, עירומה, בתקופת החורף, ואילצו אותה לעמוד מול חלון פתוח. הסוהרים נשלחו פנימה כדי להשפיל אותה.

כלא הנשים בטיאן-ג'ין מרחיב את הרדיפה שלו גם מחוץ לכותלי הכלא ומטריד אסירות גם אחרי שחרורן. קבוצת סוהרים בראשות הסוהר ג'ואו ג'ינג נוהגים להטריד אסירות אפילו 6 חודשים לאחר ששוחררו מהכלא. הם צילמו והקליטו בווידיאו את ביקורי ההטרדה אצל המתרגלות שכבר שוחררו מהכלא.

כאשר ג'ואו ג'ינג הציג את התמונות בפני הממונים עליו, הוא קיבל שבחים על שעשה עבודה טובה וגילה יצירתיות.