Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

בית דין לערעורים מבטל פסקי דין אשם נגד מתרגלות פאלון גונג ודורש משפט חדש

יוני 21, 2018 |   כתב מינג-הווי בפרובינציית סיצ'ואן

(Minghui.org)

ב-19 באפריל קבע בית דין לערעורים בפרובינציית סיצ'ואן לבטל פסקי דין נגד 3 מתרגלות פאלון גונג. כמו כן הורה לבית הדין המקומי לערוך משפת חדש לנאשמות.

שלושת המתרגלות גב' הואה וואן-שיה, גב' ג'אנג הווי-צ'יונג וגב' גווי-דה-לי כולן תושבות מחוז ההווי-לי נעצרו ב-24 באוגוסט 2016 בשל סירובן לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

גב' צווי שוחררה בערבות שבוע לאחר מכן והשתיים האחרות מוחזקות עדיין במרכז המעצרים של המחוז.

בשימוע הראשון במשפט, ב-17 בנובמבר 2017. השופט צ'יו יון הורה לסניגורים שייצגו את המתרגלות להציג לבדיקה את תיקיהם והטלפונים הניידים שלהם, וזאת בניגוד לחוק. עורכי הדין התנגדו לדרישה הלא החוקית והורחקו בכוח. אחד מהם נפגע ואושפז בטיפול נמרץ בבית חולים.

השופט צ'יו חידש את משפטן עם 3 עורכי דין ממונים מטעם בית הדין, שקיבלו הוראה להודות באשמת לקוחותיהם. השופט צ'יו הרשיע את שלושתן וגזר עליהן תקופות מאסר של שלוש שנים ומעלה בכלא.

שלושת המתרגלות הגישו ערעור לבית דין הביניים במחוז ליאנג-ג'ואו שפסק ב-19 באפריל 2018 לבטל את פסקי דין אשם, ולפתוח משפט חדש.