Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

אישה בת 99 מתרגלת פאלון גונג בפארק מושלג בניו ג'רזי

יולי 31, 2018 |   מתרגל פאלון גונג בארה"ב

(Minghui.org)

התמונות הבאות צולמו בבוקר ה-31 בדצמבר 2017, כשגב' וו יצאה לפארק בצפון ניו ג'רזי בטמפרטורה של מינוס 10 מעלות צלסיוס לתרגל את תרגילי הפאלון גונג.

גב' וו מתרגלת פאלון גונג מאז 1997. היא נולדה במארס 1919 כלומר, על-פי הדרך המסורתית בה הסינים מחשבים את הגיל, היא בת 99.

ביום חורפי קר בפארק בניו ג'רסי, גב' וו ביחד עם עוד מתרגל פאלון גונג מתרגלים את התרגיל השני בסדרת תרגילי השיטה – "תנוחת העמידה של גלגל החוק"

גב' וו מתרגלת את התרגיל השלישי בסדרה –"לחדור את שני קצוות היקום"


התרגיל הרביעי– "מעגל האנרגיה השמימי של גלגל החוק"

התרגיל החמישי בסדרה, ישיבה במדיטציה – "חיזוק הכוחות השמימיים"