Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

מספר מקרים של רדיפת מתרגלי פאלון גונג בשל אמונתם בעיר טאי-יואן, פרובינציית שאן-שי

אוג' 3, 2018 |   כתב מינג-הווי בפרובינציית שאן-שי

(Minghui.org)

מר וואנג שין-ג'יאנג היה אמור להשתחרר ב-19 במארס 2018 אחרי 7 שנים בכלא בשל סירובו לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

בני משפחתו הגיעו לכלא המקומי ביום השחרור המיועד וראו ניידת משטרה לוקחת אותו משם. בנו ונכדו, כל אחד במכוניתו, החלו לרדוף אחרי הניידת. הם השיגו את המשטרה ליד ביתן התשלום לכביש האגרה ושחררו את מר וואנג מהמשטרה.

מר וואנג אינו המתרגל היחיד שכמעט ולא הגיע חזרה לביתו במועד שחרורו מהכלא.

גב' ג'י ג'ואו-ג'ן יצאה משער הכלא ב-13 במארס 2018 וראתה 3 מבני משפחתה ממתינים לה ולצידם 6 אנשים זרים לה לחלוטין. הסוהרים שליוו אותה אמרו לה שהזרים הם סוכנים ממשרד המשפטים המקומי, ממחלקת המשטרה, מתחנת המשטרה ומוועדת הרחוב. הם היו שם כדי לקחת אותה למרכז שטיפת מוח מקומי אחרי שסיימה 4 שנים בכלא. גב' ג'י סירבה בכל תוקף להתלוות לסוכנים האלה. אחד מהבכירים הסכים לבסוף להתיר לה ללכת הביתה. פרטים בכתבה באנגלית:

Ms. Ji Guozhen from Taiyuan City, Shanxi Province, Arrested Again

מר וואנג וגב' ג'י השתחררו לביתם בסופו של דבר, אבל מתרגלים אחרים מטאי-יואן נמצאים עדיין במעצר בשל סירובם לוותר על הפאלון גונג. על 5 מהם נגזרו תקופות מאסר.

מר טיאן יון-פיי- בן 53, מר שואה פו-גווי- בן 70, גב' ליאן סו-לאן- בת 81- נעצרו ב-17 ביולי 2017 והועמדו למשפט ב-6 במארס 2018. הם הורשעו ב-8 באפריל.

על מר טיאן נגזרו 7 שנים וקנס של 6,000 יואן על מר שואה- 3 שנים וקנס של 4,000 יואן על גב' ליאן -2 שנים מר שואה וגב' ליאן בתהליך הגשת ערעור על גזר דינם.

פרטים בכתבה באנגלית:

Lawyers Question Shaky Evidence Against Falun Gong Practitioners

גב' לי רון-פאנג- נעצרה ב-5 בספטמבר 2017 ונגזרו עליה 3 וחצי שנים בכלא בסוף ינואר 2018. היא הגישה ערעור. פרטים בכתבה באנגלית:

Disabled Woman Denied ID and Given Second Prison Term for Refusing to Renounce Falun Gong

מר יאנג בין, גב' ליו ג'ין-שיאנג, מר הו וו-צ'ואן- נעצרו סביב ה-20 בנובמבר 2017 משום שהגישו תלונות פליליות נגד ג'יאנג דזה-מין, הדיקטטור הסיני לשעבר על כך שפתח ברדיפה נגד הפאלון גונג. הם נעצרו במתקן כליאה במשך כמה ימים לפני שהועברו למרכז מקומי לשטיפת מוח.

מר יאנג עמד בסירובו לא לוותר על הפאלון גונג ונשפט בחשאי. בסוף 2017 נגזרו עליו 3 שנים בכלא.

מר ג'או קאי- נעצר ב-14 בפברואר 2018 ועדיין במעצר.

גב' לי יאן- ב-26 במארס 2018 הופיעו 3 נשים מוועדת הרחוב המקומי על סף ביתה כשרק בתה בבית. הבת סירבה לפתוח את הדלת. הנשים הזעיקו את המשטרה לפרוץ את הדלת. השוטרים ערכו חיפוש בבית ולא עזבו אלא לאחר שעות.