Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

הכניסה לטייוואן תישלל מאנשים המשתתפים ברדיפת מתרגלי פאלון גונג

אוק' 20, 2019 |   מאת מתרגל פאלון גונג בטייוואן

(Minghui.org) ב-2 באוקטובר 2019 הזמינה ועדת החוץ וההגנה הלאומית של ה"יואן", הרשות המחוקקת של טייוואן, יחידות ממשל ובהן מועצת הביטחון הלאומית וסוכנות ההגירה הלאומית, לדווח ולענות עת שאלות הקשורות ל"טיוטת תיקונים להוראות חוק מסוימות של חוק עבודת המודיעין הלאומי".

לשאלות שהעלה חבר היואן, וואנג טינג-יו, אמרה יחידת סוכנות ההגירה שאנשים שהיו מעורבים ברדיפה נגד הפאלון גונג, או הפרו את החוק, תישלל מהם כעת כניסה לטייוואן.

תמונה: וואנג טינג-יו (משמאל) חבר הרשות המחוקקת של טייוואן

גה גואנג-ווי, מנהל יחידת "כניסה ויציאה" של סוכנות ההגירה אמר: "אם בכירים סינים היו מעורבים ברדיפה נגד הפאלון גונג או הפרו את החוק הטייוואני, תישלל מהם הכניסה לטייוואן".

חבר הרשות המחוקקת: "הצהרת הממשלה היא הודעה חשובה"

בראיונו אמר וואנג טינג-יו, שסוכנות ההגירה הבהירה בבירור שבין אם אלו בכירים של המפלגה הקומוניסטית או אורחים מסין הרוצים להיכנס לטייוואן לצורך לימודים או טיול, אם הם הפרו את החוק הטייוואני – לדוגמה, אם היו מעורבים ברדיפה נגד הפאלון גונג, פגעו בדמוקרטיה בטייוואן או גרמו להפרעת הסדר החברתי בטייוואן – סוכנות ההגירה לרוב תשלול מהם את הכניסה אחרי בחינה מקיפה.

וואנג הדגיש שזוהי הודעה חשובה מאוד שלא הוזכרה בעבר על ידי אף מחלקה בממשל של טייוואן. הוא ציין שממשלת טייוואן מקדמת בברכה כל אחד מכל מקום בעולם לבקר בטייוואן, אבל היא לא תתיר למשטר הקומוניסטי לעשות שימוש במערכת הדמוקרטית בטייוואן כדי לרדוף את אלה הנרדפים כבר בסין. וואנג הבהיר: "טייוואן היא מדינה דמוקרטית חשובה מאוד באסיה. עלינו לתמוך ולקיים את האחריות להגן על אנשים ולהגן על דמוקרטיה וחופש".

אקדמאי מסין: "הרשות המחוקקת מתקדמת מאוד"

לדברי לאי ג'יאן-פינג בעל תואר שני בחוק הבין-לאומי של אוניברסיטת סין ל"מדע וחוק פוליטיים", עמדת סוכנות ההגירה של טייוואן מתקדמת מאוד.

הוא אמר: "כל אחד צריך לכבד זכויות אדם וחופש של אחרים ובכלל זה חופש דת. אם מישהו הרודף מאמיני דתות נחסם על ידי ממשלת טייוואן מלהיכנס לתוך גבולותיה, אני חושב שזה מתאים לריבונות שלה ושזה בקו עם המגמה הנוכחית של ממשלות בעולם. לפיכך, אני חושב שזוהי רשות מחוקקת מתקדמת ומצוינת".

מתרגלת פאלון גונג מסרה רשימה של מבצעי הרדיפה למועצה לענייני סין בטייוואן

תרזה צ'ו, דוברת הצוות המשפטי לזכויות אדם של הפאלון גונג אמרה ב-4 באוקטובר: "אנחנו תומכים בהחלטת ממשלת טייוואן לשלול כניסה למדינה לאלה שיש להם רקורד של רדיפה נגד מתרגלי פאלון גונג בסין. היא ציינה שב-4 ביוני השנה היא מסרה למועצה לענייני סין רשימה של יותר מ-100,000 רודפים של פאלון גונג שנאספה על ידי הארגון העולמי לחקירת רדיפת הפאלון גונג (WOIPFG). היא מקווה שממשלת טייוואן תחסום כניסה למדינה מכל אדם ואדם ברשימה, ובכלל זה ממפרי זכויות אדם. הם אינם רצויים במערכת הדמוקרטית של טייוואן.

ארה"ב: מתרגל פאלון גונג מסר רשימה של רודפים לממשלת ארה"ב

20 שנות הרדיפה הארוכה של המשטר הקומוניסטי נגד מתרגלי פאלון גונג זכתה לתשומת לב בין-לאומית. מדינות רבות בעולם הרחב נוקטות בפעולות כדי לרסן הפרות זכויות אדם כאלה בסין. בכיר אמריקני אמר למתרגלים באמריקה שהם יכולים למסור לממשלה רשימה של רודפים. ראה:

שלילת ויזה: ארה"ב נוקטת בפעולות מהותיות נגד מפִרי זכויות אדם

רשימת בכירים סינים המשתתפים ברדיפת מתרגלי פאלון גונג נמסרה לממשלות ארה"ב, קנדה, בריטניה ואוסטרליה

ארה"ב תחמיר בקבלת אשרות ויזה, וייתכן ואף תשלול ויזות למפרי זכויות אדם ולאלה הרודפים אמונות דתיות. זה חל על ויזות להגירה וכל ויזות רגילות לתיירות, או לביקור קרובים או לעסקים. כניסה עלולה להישלל גם לבעלי ויזות, ובכלל זה לאלה שכבר הוענקה תושבות קבע (גרין קארד).

האנשים ברשימת השמות האחרונה שנמסרה כוללים מנהיגים ממחלקת התעמולה, מהוועדה משפטית פוליטית (PLAC) ו"משרד 610", כמו גם רופאים המעורבים בקצירת איברים בכפייה, שופטים, ושוטרים מבתי כלא ומחנות עבודה בכפייה. מעורבותם כוללת הפצת מדיניות, הורדת הוראות לדרגים מתחתיהם, וביצוע של הוראות.