(Minghui.org) מר יאנג שנג-ג'ון, תושב העיר ג'יאה-מו-סי בפרובינציית היי-לונג-ג'יאנג מת ב-11 באוגוסט 2019, תשעה ימים לאחר מעצרו בשל תרגול פאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

עד כה סירבה המשטרה להעניק מסמכים כלשהם למשפחתו של מר יאנג לגבי מעצרו או היותו במעצר. כמו כן מנעה משני עורכי הדין לבחון את מסמכי התיק שלו.

מפקד תחנת משטרת יואו-יי-לו שהיה אחראי על מעצרו, הכחיש כל אחריות למותו של מר יאנג והאשים "רמי דרג" יותר בהוצאת הפקודה לעצור את מר יאנג.

ב-18 באוקטובר 2019 הגישו עורכי דינו של מר יאנג לרשות המקומית דרישה לבצע חקירה לגבי המעצר הבלתי חוקי של המשטרה ולהביא את העבריינים לדין.

תמונה: מר יאנג שנג-ג'ון

מר יאנג נעצר בביתו ביחד עם אמו בת ה-81 ב-2 באוגוסט 2019. אמו של מר יאנג שוחררה באותו ערב. המשטרה אילצה את מרכז המעצרים המקומי לקבל את מר יאנג, על אף שלא חש בטוב.

ב-11 באוגוסט בשעה 5:30 הודיעה המשטרה למשפחתו של מר יאנג שהוא מקיא דם במרכז המעצרים והוא נשלח לבית החולים לטיפול נמרץ.

השוטרים שלקחו את בני המשפחה לבית החולים אמרו שאין להם כל קשר למצבו של מר יאנג, משום שכבר העבירו אותו לחזקת מרכז המעצרים. השוטרים עזבו מיד לאחר שהגיעו לבית החולים.

מר יאנג קיבל עירוי של- 8 מנות דם בסך הכולל. בבוקר היה מסוגל עוד לדבר, אבל אחרי הצהריים נכנס לתרדמת, ומת בשעה 21:00. הוא היה בן 61.

חשבון ההוצאות הרפואיות הסתכם ב-30,000 יואן, שהמשטרה ומרכז המעצרים סירבו לכסות חלק כלשהו ממנו והמשפחה אולצה לשלמו.

לפני שמר יאנג החל לתרגל פאלון גונג, הוא סבל במשך שנים רבות מדלקת כבד הנגרמת מחיידק הפטיטיס B. בטנו הייתה נפוחה והוא התקשה בהליכה ב-2004. לאחר שאף טיפול רפואי לא עזר, הוא החל לתרגל פאלון גונג, ועבור 10 ימים נעלמו כל תסמיני המחלה. לאחר מכן התפרנס מהסעות בריקשה.

לפני מספר שנים פרש לגמלאות וטיפל באמו. מותו הפתאומי הותיר את אמו הקשישה בצער עמוק.

ראה כתבה קודמת:

Heilongjiang Man Dies Nine Days Following His Arrest for Practicing Falun Gong