Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

מחוקקים צרפתים: צרפת צריכה להתחייב לעמוד נגד קצירת האיברים בכפייה

נוב' 6, 2019 |   מאת מתרגל פאלון דאפא

(Minghui.org) בספטמבר ובאוקטובר 2019 החלה האסיפה הלאומית הצרפתיתבתיקון חוק הביו-אתיקה, מהלך פעולה מתוכנן המתבצע כל 7 שנים. חברי פרובינציית הוט דה סיין, אנדרה גטולין ולוריין רוסי, פרסמו באוקטובר מאמר באתר של העיתון "Liberation" שכותרתו: "צרפת צריכה להתחייב לעמוד נגד קצירת איברים בכפייה".

המאמר הדגיש שאין חוק אתי בתחום השתלות איברים כעניין בין-לאומי, שאמנם הוא תחום שאינו מוכר בדרך כלל לציבור, אבל הוא תחום רווחי מאוד. המאמר דרש תוספת לחוק הביו-אתיקה כדי לאתר כל השתלת איבר, כדי להגן על פציינטים צרפתים, כמו גם על הקורבנות.

המאמר המפורסם באתר העיתון "Liberation"

המאמר מזכיר שביזה של איברים היא תופעה עולמית ידועה במשך זמן ארוך. היא מבוצעת בעיקר על ידי ארגונים פליליים וקבוצות של נוכלים בברזיל, הודו ובכמה מארצות מזרח אירופה. אבל דיווחים וחקירות מוכיחים שקיימת מערכת של קצירת איברים בכפייה בסין על ידי הממשלה עצמה במשך יותר מעשור.

המאמר ציטט מתוך הדו"ח שפורסם ב-2006 על ידי שני הקנדים: דיוויד מטאס ודיוויד קילגור, וטען שרוב הקורבנות של קצירת האיברים בכפייה הם אלפי אסירי המצפון, שרובם מתרגלי פאלון גונג, ואסירים טיבטים ואויגורים.

המאמר ציטט גם נתונים זמינים מבתי חולים סינים שפורסמו בציבור, המצהירים שיש יותר מ-90,000 השתלות איברים כל שנה במדינתם. אבל מקור האיברים האלה אינו ידוע, ומספר אסירי המצפון שנגזר דינם למוות הוא סוד לאומי חסוי.

הרדיפה המואצת נגד פאלון גונג, שיטה ידועה מאוד העוזרת לשפר בריאות, עושה את הקשר בין אספקה גדולה של איברים בריאים לבין המספר הגדול של השתלות.

בצרפת, פציינטים צריכים להמתין שנים לאיבר תואם, אבל בסין זה לוקח רק כשבועיים. המהירות הגדולה הבלתי צפויה הזאת משכה פציינטים עשירים רבים שהמתינו לאיברים. מספר האזרחים הצרפתים שנסעו לחו"ל כדי לקבל השתלת איבר הולך וגדל, מאחר שזה נתפס כתיירות רפואית לבתי חולים בסין.

הרופא הנוירולוג, אלקסי ג'נין מבית החולים Pitié-Salpêtrière"" בפריז, הוא חבר בארגון "רופאים נגד קצירת איברים בכפייה (DAFOH),. הואאמר שיש רופאים סינים שבגדו באמון המערכת הרפואית הצרפתית, שמנתחיה הטובים ביותר הכשירו את הרופאים הסינים במהלך 20 השנים האחרונות. הוא ציין שזה לא מקובל שהידע נוצל לרעה בצורה כל כך גרועה כדי לסחור באיברים אנושיים בשוק.

רבות ממדינות העולם חוקקו חוקים לפקח על קצירת איברים בכפייה לא אנושית ולא אתית, כמו ספרד, ישראל, איטליה, נורבגיה וטייוואן. מדינות אחרות כמו בלגיה, בריטניה וקנדה החלו בדיונים בעניין בפרלמנטים שלהן.

ארה"ב, השוק האירופי המשותף ואוסטרליה גינו כבר בגלוי את קצירת האיברים בכפייה ואת הסחר באיברים.

בצרפת, כ-300 פציינטים הממתינים להשתלות איברים נעלמים מהרשימה מדי שנה. הם לא מתו, לא עברו השתלה בצרפת, ומצבם לא החמיר. אז נשאלת השאלה לאן הם נסעו ומה קרה למחלות שלהם? כדי לענות על שאלה זאת דרושה שיטה.

בסופו מציין המאמר שצרפת, כיוזמת ההצהרה הבין לאומית לזכויות אדם, חייבת להיאבק במאבק האתי בצורה החלטית, ובצורה שתהווה מודל לאחרים. אחרת תהפוך צרפת לשותפה-לדבר-עבירה של שוק השתלות האיברים הסמוי מן העין והבלתי מפוקח. ארגון DAFOH אמר שזהו פשע של רצח-עם, רצח-עם בלתי נראה.