Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

עורך דין הגיש תלונות נגד מרכז מעצרים בשל שלילת ביקורים אצל לקוחתו שהיא מתרגלת פאלון גונג

נוב' 7, 2019 |   מאת כתב מינג-הווי בפרובינציית היי-לונג-ג'יאנג

(Minghui.org)עורך הדין ג'י ג'ונג-ג'יו המייצג את מתרגלת הפאלון גונג מואו טיאן-ג'ו מהעיר טונג-ג'יאנג   בפרובינציית היי-לונג-ג'יאנג, הגיש שתי תלונות נגד מרכז מעצרים מקומי בשל שלילת ביקורים אצל לקוחתו.

פאלון גונג, הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

בגל המעצרים של מתרגלי פאלון גונג ששטף את טונג-ג'יו באחד באוגוסט 2019 עצרה המשטרה את גב' מואו. השוטרים ערכו חיפוש וביזה בביתה והחרימו חפצים אישיים רבים שלה ובכלל זה את מכוניתה. הם לקחו אותה למרכז המעצרים של העיר ג'יאה-מו-סי השולטת מנהלית על הערים סביבה.

עורך הדין ג'י מפרובינציית ג'ה-ג'יאנג שהמשפחה שכרה לייצג אותה, נסע ב-29 באוגוסט כ-3,000 קילומטרים כדי לבקר את לקוחתו במרכז המעצרים, רק כדי לשמוע שביקורו נשלל. רשויות המרכז טענו שהמקרה של גב' מואו מיוחד במינו ושעורך הדין צריך להירשם כמייצגה ב"משרד 610" בעיר לפני שיקבל אישור לבקר אותה.

עורך הדין סירב להיענות לדרישה והגיש ב-2 בספטמבר בקשה רשמית נוספת למרכז המעצרים כדי לראות את לקוחתו. אחרי שבוע שלא קיבל מענה, הגיש ב-9 בספטמבר תלונה מנהלית לבית הדין בג'יאו-צ'ו נגד מרכז המעצרים החוסם את ביקוריו. כמו כן ביקש לפצות אותו בסכום של 2,148 יואן הוצאות נסיעתו, ב- 10,000 יואן אבדן זמן עבודה שלו ואת הוצאות אגרת בית הדין שלו.

בית הדין קיבל את תלונתו ב-16 בספטמבר, אבל סירב כעבור 3 ימים לקבל את דרישותיו בטענה שלמשטרה ולרשויות מרכז המעצרים יש לשלול את הביקור שלו ושלבית הדין אין סמכות משפטית מנהלית בסוגיה.

עורך הדין ג'י ערער על ההחלטה והגיש תלונה נוספת בבית דין הביניים של ג'יאה-מו-סי.

לכתבה קודמת: "קמפיין דיכוי כנופיות פשע" הופעל למעשה על מתרגלי פאלון גונג הנרדפים בשל אמונתם; עורכי הדין אינם מורשים לראותם