Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

תרבות סין: הקיסר ג'ינג-גונג מאריך את חייו

דצמ' 13, 2019 |   מאת כתב מינג-הווי

(Minghui.org) ב"תקופת האביב והסתיו" כשג'ינג-גונג היה הקיסר של  אימפריית סונג, נראה בשמים סימן אסטרולוגי מיוחד. מתוך כבוד להארה השמימית הזמין הקיסר לארמון מומחה לאסטרולוגיה בשם דזי-וויי (Zi Wei), ושאל אותו: "מה משמעותו של אות זה?"

דזי-וויי השיב: "האות הוא קללה משמים על חייך. אבל, אפשר להעביר את הקללה לראש הממשלה".

ג'ינג-גונג אמר: "ראש הממשלה הוא מנהל כישרוני העוזר לי לנהל את המדינה. אעדיף למות בעצמי ולחוס עליו לטובת המדינה".

"הקללה יכולה גם לעבור לאנשים פשוטים", אמר דזי-וויי.

ג'ינג-גונג ענה: "מה הטעם להיות קיסר אם אנשיי מתים? אני מעדיף להקריב את חיי".

דזי-וויי אמר: "אפשר גם להעביר אותה ליבול".

ג'ינג-גונג אמר: "אם יחסר יבול, אנשיי ירעבו למוות. אם אהרוג את האנשים שלי כדי להציל את חיי, איזה מין קיסר אני? כנראה שחיי מיועדים להסתיים. אל תאמר כל דבר נוסף לשכנע אותי".

דזי-וויי כרע על ברכיו ובירך את הקיסר.

"הוד מלכותך, השמים שמעו את דבריך הטובים שלוש פעמים ויגמלו לך שלוש פעמים. הלילה, האותות ישתנו וחייך יוארכו בעשרים ואחת שנה".

האות השתנה כפי שדזי-וויי ניבא, וחיי הקיסר הוארכו.

אותות אסטרולוגיים אמנם נותנים רמזים לגבי העתיד, אך לעתים קרובות בחירותיו של אדם קובעות אתגורלו.

סימוכין: Miscellany Vol. 4 of Xin Xu מאת ליו שיאנג משושלת האן.