Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

סמים פסיכיאטריים הוכנסו למזונה של מתרגלת בת 70 בכלא והפכו אותה לחסרת הבעה

פבר' 26, 2019 |   כתב מינג-הווי בפרובינציית ג'יאנג-סו, סין

(Minghui.org)

גב' ג'ונג לי-פן, מתרגלת בת 70 מהעיר צ'אנג-שו בפרובינציית ג'יאנג-סו, נשלחה ב-2006 לעשר שנות מאסר ללא עילה חוקית.

היא הוחזקה באגף 3 של כלא הנשים של נאן-טונג, ושם ניתנו לה סמים פסיכיאטריים.

עקב כך היא השתנתה ללא הכר. עיניה נעשו חסרות-הבעה, עמידתה נעשתה רופסת, והיא לפעמים בהתה באנשים בעיניים מזוגגות. היא עבדה בדממה ולפעמים לא הרימה את ראשה. פניה היו חסרי הבעה.

מאוחר יותר אסירה סיפרה שגב' ג'ונג סוממה על ידי רשויות הכלא. הם שמו באורז שלה סמים פסיכיאטריים לא ידועים.

אותה אסירה ראתה במהלך השנתיים שלפני שחרורה את האסירה שהייתה אחראית להבאת האוכל לכולם מסממת את מנת האוכל של גב' ג'ונג מדי יום ביומו.