Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

עדות אישית משלוש שנות כליאה ועינויים

מרץ 4, 2019 |   כתב מינג-הווי בפרובינציית ג'י-לין

(Minghui.org)

גב' ג'אנג שיו-שיאנג ממועצת ג'יו-טאי בעיר צ'אנג-צ'ון נעצרה ב-7 באפריל 2015 בשל תרגול בפאלון גונג. בית הדין של מועצת ג'יו-טאי גזר עליה 3 וחצי שנים בכלא הנשים בפרובינציה שם היא עברה עינויים אכזריים. גב' ג'אנג שוחררה ב-7 באוקטובר 2018.

להלן סיפורה האישי של גב' ג'אנג עם תאריכי האירועים:

כשהגעתי לכלא הורו רשויות הכלא על אסירות אחרות להפשיט אותי עירומה. הם כפו עליי להחזיק בלוחית מספר פלילי וצילמו אותי ללא בגדים. לאחר מכן לא הרשו לי ללבוש בגדים תחתונים תחת המעיל והמכנסיים שלי.

נדרשתי לשבת זקופה מבלי לזוז או לדבר, על ספסל זעיר. אסירות שמונו על ידי הסוהרים שאגו עליי וקיללו אותי- 7 בדצמבר 2016.

כפו עליי לשבת כך במשך ימים רבים כשהם לוחצים עליי בלי הרף לוותר על התרגול בפאלון גונג. האסירות אילצו אותי להקשיב ולצפות בסרטי ווידיאו לשטיפת מוח. זו הייתה התעללות נפשית ופיזית חמורה ביותר.

ב-2018 הגיע מנהל חדש לכלא בשם אן. הוא היה אכזר אף יותר מקודמו. הוא עינה מתרגלות פאלון גונג שסירבו לוותר על אמונתן כשהוא כופה עליהן לשבת ולאזן עצמן על ספסל זעיר ♦ (נחשו למה משמש הספסל המיניאטורי הזה?) למשך פרקי זמן ארוכים. הן נדרשו לשבת זקופות מבלי לדבר או לזוז. אסירות הכו אותן והתעללו בהן על כל "עבירה". הארוחות של המתרגלות היו דלות יותר – רק כמות קטנה של אורז וירקות כבושים – 20 באפריל 2018.

הכריחו אותי לשבת על ספסל קטן מהשכם בבוקר ועד הלילה. אסירה אחרת הביאה לי ארוחה המורכבת מאורז וחמוצים. אחרי כל ארוחה נתנו לי כמות קטנה של מים שהספיקה רק להרטיב את הפה – 13 ביולי 2018.

לא הרשו לי לשמור על היגיינה אישית – לא יכולתי לצחצח שיניים, לרחוץ את פניי, להתקלח לחפוף את שיערי או לרחוץ את בגדיי.

בלהט הקיץ כפו עלי לשבת על הספסל הזעיר כשכולי ספוגה בזיעה. לבשתי אותם בגדים במשך חודש ימים. הריח החזק חלחל בכל התא, מה שהסית את האסירות להתעלל בי ובמתרגלות אחרות.

נאלצנו לשבת ללא תזוזה במשך 16 שעות כל יום בטמפרטורה של יותר מ-35 מעלות צלסיוס. במהלך זמן הישיבה התירו לנו להשתמש רק 3 פעמי בשירותים. יום רדף יום והישיבה הממושכת גרמה לשלפוחיות ופצעים מוגלתיים על אחוריי. לא העזתי לשבת בגלל הכאב הבלתי נסבל.

פעם בחודש הרשו לנו לעמוד ולהתקלח. אילצו אותי לשבת במשך חודשים עד ששוחררתי ב-7 באוקטובר 2018.

היו איתי מתרגלות פאלון גונג שסבלו מעינויים אכזריים אף יותר. הן נאלצו לשבת במשך כל היום מ-4 בבוקר ועד 10 בלילה.

מתרגלי פאלון גונג הם אנשים טובים המתנהלים על-פי העקרונות של "אמת-חמלה-סובלנות". עובדי הממשלה מתייחסים אלינו באכזריות ועם זאת הם אינם משתמשים בשיטות כאלה על אסירים מורשעים. הם איבדו את האנושיות והמצפון שלהם. הם יביאו כך רק נזק לעצמם.