Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

[לציון יום הפאלון דאפא העולמי] ציור יהלום: סירת הפא מתחילה להפליג

אפריל 28, 2019 |   מתרגל פאלון דאפא בסין

(Minghui.org)


המילים בתמונה הן: "סירת הפא מתחילה להפליג, שמים וארץ חוגגים יחדיו". המילים הרשומות על המפרש הן: "פאלון דאפא"

הערה: ציור יהלום הוא עבודה שבה האמן משלב לתוך הדוגמה חתיכות עגולות (ולפעמים רבועות) של יהלומים מלאכותיים חתוכים.