להקת Shen Yun Performing Arts מקבלת כעת טפסי בקשה להירשם כמנחה למופע. תלמידות פאלון דאפא ובני משפחותיהן יקבלו עדיפות.

דרישות קבלה

1. הופעה ייצוגית ומסודרת 2. גיל: 18עד 35 3. גובה בין 1.67 ל- 1.71 4. בריאות טובה 5. סינית שוטפת, ואנגלית ברמת שיחה לפחות

חומרים להרשמה:

1. קורות חיים:

המועמדת חייבת לספק קורות חיים כללי, מקצועי וההתנסות בטיפוח שלה ושל משפחתה. קורות החיים הכללי צריך לכלול את שם המועמדת, מגדר, מקום לידה, גובה, משקל, כתובת מגורים, כתובת אימייל ומספר טלפון לקשר.

2. צילום:

שתי תמונות אחרונות שצולמו בחודש האחרון: צילום ראש וחזית במלואם, צילום בעמידה. צילום אודישן בווידיאו:

שתי דקות צילום ווידיאו המראה את המועמדת קוראת או משוחחת בסינית.

את כל החומרים הנדרשים צריך להגיש ביחד כדי שטופס ההרשמה ייחשב שהוגש רשמית ובעקבות זאת ייבחן. המועמדות הראשונות בעלות היכולת תקבלנה הודעה כללית 3 שבועות מיום קבלת הטופס.

אם המועמדת לא תעבור את המבחן הראשוני, או לא סיפקה את חומרי הקבלה הדרושים, או שחסרים חומרים או שהם מזויפים, או שאינם בטווח הפרמטרים המתאימים לקבלה, היא לא תקבל תשובה אישית.

טופסי הרשמה צריכים להישלח ל- Auditions@shenyunperformingarts.org

23 במאי 2019