Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

הודעה

יוני 26, 2019 |   אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

אדם בשם צ'ן הונג-מינג מטייוואן התעלם מהדרישה שאסור לחלוטין לצלם במקדש דרגון ספרינג וכך השיג צילומים ופרסם אותם באינטרנט ללא רשות. כמו כן הוא עיוות את משמעות הפא והטעה את הישויות החיות. התנהגויות כאלה אינן עומדות בדרישות הבסיסיות למתרגלי דאפא.

אנחנו מודיעים בזה לכולם שצ'ן הונג-מינג אינו תלמיד דאפא. אנחנו מבקשים ששום מתרגל לא ייצור אתו כל קשר.

אגודת הפאלון דאפא 25 ביוני 2019