Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

פיקוח הדוק על בדיקת ויזות לארה"ב משמש הרתעה לעבריינים המעורבים ברדיפה נגד פאלון גונג בסין

אוג' 10, 2019 |   מאת כתב מינג-הווי בסין

(Minghui.org) מחלקת המדינה האמריקנית הידקה לאחרונה את הפיקוח על תהליך בדיקת אשרות כניסה (ויזה). ייתכן שתישלל ויזה מאלה שביצעו הפרות זכויות אדם, לא משנה אם היא ויזה למטרות הגירה או לא, ואפילו לאלה שהוענקה תושבות קבועה (גרין קארד) תיאסר הכניסה. ראה: מחלקת המדינה של ארה"ב עלולה לשלול ויזה או כניסה לאלה המעורבים ברדיפה נגד הפאלון גונג.

כשבכיר במחלקת המדינה הסביר את החוקים השונים לגבי ויזה כשרה, הוא הזכיר שחלק מהסינונים ייושמו גם על בני זוג וילדים של העבריינים.

לאחרונה פרסם אתר מינג-הווי הודעה הקוראת למתרגלי פאלון גונג לאסוף מידע על עברייני זכויות אדם, על בני משפחותיהם ועל נכסיהם, כדי לאתר ולאמת את זהותם.

ביולי 2019 מתרגלי פאלון גונג הגישו רשימה של מפרי זכויות אדם למחלקת המדינה האמריקנית וקיבלו אישור על קבלת הרשימה.

אחרי שהחדשות נפוצו לסין, בכירי ממשל רבים ושוטרים המעורבים ברדיפה נגד הפאלון גונג נעשו מודאגים לגבי עתיד הכשרות של הוויזה שלהם ושל בני משפחותיהם לארה"ב. היו כאלה שבחרו להפסיק לרדוף מתרגלי פאלון גונג.

מתרגלות מפרובינציית היי-לונג-ג'יאנג שוחררו

מתרגלים באחת הערים בפרובינציה חילקו עלונים בכל העיר עם המידע על הידוק בדיקות הוויזות לארה"ב ועם ההודעה של מינג-הווי בעניין. כששוטרים ממחלקת משטרת העירייה ו"משרד 610" קראו את העלונים, הם שחררומתרגלות שהיו עצורות כעבור 15 יום בלבד (בעבר היו עוצרים מתרגלים למשך זמן רב יותר). כמו כן החזירו השוטרים ל-4 המתרגלות את כל הפריטים שהחרימו מהם.

אחד השוטרים שאל אחת מהן: "לא התעללתי בך נכון? בבקשה אל תצרפי את שמי לרשימה, אחרת בני לא יוכל לנסוע לארה"ב בעתיד".

בפרובינציית שאן-דונג מתרגלים שוחררו למחרת היום

בעיר שואו-גואנג בפרובינציה נעצרו 2 מתרגלים שהלכו לשוחח עם אנשים על הפאלון גונג בעיר אחרת. בין החומרים שהוחרמו מאחד המתרגלים היו יותר מ-10 עותקים של ספרי פאלון גונג ועלונים לגבי הבדיקות הקפדניות של ויזות לארה"ב לאלו המפרים זכויות אדם.

שני המתרגלים הסבירו למשטרה שרדיפת מתרגלי פאלון גונג חפים מפשע היא בלתי חוקית בעליל. היו שוטרים שהבינו זאת, ואחרים הזכירו שקראו את העלונים עם המידע לגבי בדיקות הוויזה.

שני המתרגלים שוחררו וחזרו לביתם למחרת היום. גם האופנוע שהחרימו מהם הוחזר.

מפקד משטרה מודאג

פקידי ממשל רבים משתתפים ברדיפה נגד הפאלון גונג למען רווח אישי, והם מתכננים להעביר את נכסיהם ולהגר לחו"ל במועד מאוחר יותר כדי להבטיח את ביטחונם. הפעולות האחרונות של מחלקת המדינה האמריקנית גרמו להם לדאגה ויש כאלה השוקלים מה לעשות.

מפקד משטרה אחד הביע את דאגתו בפני מתרגל ואמר שהוא מודאג שילדיו לא יוכלו לנסוע לארה"ב עקב מעורבותו ברדיפה נגד הפאלון גונג.

מתרגל שוחרר חרף לחץ מ"משרד 610"

אחרי מעצרו בחודש יוני, נחקר אחד המתרגלים בתחנת משטרה מקומית. הוא הביא עמו את ההודעה של אתר מינג-הווי ושאל את השוטר החוקר אם הוא שמע על הצעד של ממשל ארה"ב נגד מפרי זכויות אדם.

המתרגל האיץ בשוטר להפסיק ללכת בצורה עיוורת אחר הוראות המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) ולרדוף את הפאלון גונג. השוטר אמר שהוא כבר שמע על עניין הבדיקה של ויזה לארה"ב, והקל את יחסו כלפי המתרגל הזה.

מתרגל מקומי נוסף צלצל למפקד המשטרה וביקש אותו לשחרר את המתרגל העצור ללא כל תנאי. המפקד הודה שהוא והשוטרים שלו כבר שמעו על היוזמות החדשות של מחלקת המדינה האמריקנית. למחרת היום הוא שחרר את המתרגל הראשון חרף הלחצים מצד "משרד 610" שהמתרגל יישאר במעצר.

בכירים בדרג גבוה חשים בקרקע הלוהטת תחת רגליהם

אחד הבכירים בדרג גבוה בבייג'ינג סיפר שבכירים רבים ברמות שונות של מערכת המק"ס שמעו על ההודעה של מינג-הווי והפכו פסימיים לגבי עתידה של המק"ס. סוכנויות ממשל שונות הסירו תמונות של בכירים ופרטי קשר מאתרי האינטרנט שלהם ומלוחות מודעות.