Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

בית דין לערעורים ביטל החלטה שהשופט שדן בערכאה ראשונה ידון בערעור על פסקי הדין שלו עצמו

ספט' 1, 2019 |   מאת כתב מינג-הווי בפרובינציית היי-לונג-ג'יאנג

(Minghui.org) בית דין לערעורים בעיר סווי-הואה בהיי-לונג-גי'אנג מינה אותו שופט שנתן גזר דין במשפט של שבעה מתרגלי פאלון גונג לקיים שימוע בערעור שלהם. עורכי הדין המייצגים את המתרגלים מחו על ההחלטה הבלתי חוקית, ובית הדין הגבוה יותר קבע להחליף את השופט שדן בערכאה ראשונה, ואשר ציין מראש שיתמוך בגזרי הדין המקוריים מבלי לקיים שימוע.

השבעה שערערו על גזרי הדין הם מתרגלים של השיטה הרוחנית פאלון גונג הידועה גם בשם פאלון דאפא. השיטה נרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

בית דין של אן-דה גזר ב-24 במאי 2019 על שבעת המתרגלים (שמותיהם מפורטים בכתבת המקור באנגלית) תקופות מאסר של בין שנה לשנתיים בכלא. בית דין הביניים בסווי-הואה קיבל את הערעורים של המתרגלים ב-19 ביוני, ומינה את השופט ג'יאו, אותו שופט עצמו שגזר על המתרגלים תקופות מאסר, לטפל בערעורים.

שמונת עורכי הדין של המתרגלים הגישו תלונה נגד נשיא בית דין הביניים מא גואו בדרישה לפסול את השופט ג'יאו עקב ניגוד אינטרסים מובהק.

ב-10 באוגוסט הודיע בית דין הביניים לעורכי הדין שהוא יפסול את השופט ג'יאו ויחליף אותו בשופט אחר [ששמו לא נקבע עדיין בזמן כתיבת הכתבה]. כמו כן דחק בית הדין בעורכי הדין להגיש את טיעוני ההגנה שלהם כדי שיוכל לסגור במהירות את התיקים ללא שימוע פתוח כפי שדרשו המתרגלים.

כתבות קשורות:

Seven Heilongjiang Province Residents, Including One with a Severe Medical Condition, Sentenced for Their Faith in Falun Gong

Suihua, Heilongjiang Province: Eight Arrested in One Week for Their Faith, Seven Facing Trial