לוועידת הפא בדרום אמריקה

תלמידי הדאפא הנוכחים בוועידת הפא: ברכות לכולכם!

טיפוח בדאפא שונה מדתות אחרות ומשיטות טיפוח אחרות משום שתלמידי דאפא הגיעו עם משימה, והם נדרשים להציל ישויות חיות תוך כדי הליכה בנתיבים האישיים שלהם לקראת השלמות. תלמידי הדאפא חייבים לקחת את האחריות הזאת היות שרוב אנשי העולם ירדו מהשמים והתגלגלו כבני אדם כדי להשיג את הפא. זה מה שהופך את תלמידי הדאפא למפוארים, כי מה שתשיגו הוא הארה כבירה!

אני מקווה שכולכם תלמדו את הפא יותר ותבהירו את האמת יותר, ושכל אחד מכם יצעד היטב בנתיב הטיפוח שלו.

מאסטר       לי הונג-ג'י

15 בספטמבר 2019