Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

הבעת הוקרה לקליגרפיה של יוּאֶה פֵיי, הגיבור הלאומי של סין

אוק' 29, 2020 |   מאת אתר מינג-הווי

(Minghui.org) יוּאֶה פֵיי הוא שם מוכר בכל בית בסין מאז המאה ה-12, כאשר הוא שירת כגנרל בשושלת סונג במלחמות נגד הפלישה האגרסיבית של בני הג'ורשן משושלת ג'ין בצפון סין. הוא היה נחוש להתקדם צפונה ולשקם את כל הטריטוריה הסינית האבודה.

אך קבוצה של פקידי משפט שקראו לעצמם "שוחרי שלום", בראשותו של השר צ'ין הווי, התנגדו בחריפות למאמציו של יוּאֶה פֵיי. הוא נקרא לשוב מהחזית לבית המשפט של סונג, הופלל על ידי צ'ין הווי, נאסר, והוצא להורג ב-1142.

הקיסרים שבאו לאחר מכן ב-1169 ושוב ב-1211 טיהרו ושיקמו את שמו של יוּאֶה פֵיי והעניקו לו עיטורי כבוד יוקרתיים לאחר מותו, המביעים הוקרה לנאמנותו המוחלטת לארצו ולאנשים, להישגיו ולפיקודו הצבאי היוצא מן הכלל.

המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) מחקה לאחרונה את סיפורו של יוּאֶה פֵיי מספרי הלימוד בבתי הספר. זוהי תחבולה חדשה שלה להמשיך להרוס את התרבות הסינית המסורתית, כפי שהיא עשתה במהלכים הפוליטיים שלה ובשטיפת המוח השיטתית שלה את העם הסיני מאז שעלתה לשלטון ב-1949.

המק"ס מתרצת זאת בכך שסין עכשיו היא מדינה מאוחדת שבה כל הקבוצות האתניות חיות בהרמוניה. לדבריה, אם יוּאֶה פֵיי יוזכר, זה ישפיע על האחדות הלאומית.

אך לא משנה מה המק"ס תעשה או תגיד, יהיה לה קשה מאוד – אם לא בלתי אפשרי – למחות מזיכרונם של האנשים את הגיבורים האמיתיים של סין.

כדי להנציח את יוּאֶה פֵיי, אנחנו מציגים אוסף של הקליגרפיות שלו, בצורה של הדפסים שנעשו מהקדשה החרותה על מצבה הנקראת "תזכיר ראשון של שיגור הצבאות (צ'וּ שי בּיָאו)".

המאמר עצמו נכתב על ידי ג'ו-גֶה ליאנג, הידוע כאסטרטג המוכשר ביותר בזמן "תקופת שלוש הממלכות" (220-280 לספירה), לפני שיצא בסדרה הראשונה של הקמפיין הצבאי (המוכר כ"המשלחות הצפוניות") נגד המדינה היריבה שוּ.

יוּאֶה פֵיי עשה את הקליגרפיה לבקשתו של כהן טאואיסטי כששהה לילה אחד במקדש ב-1138, השנה השמינית בתקופת שאו-שינג של שושלת סונג הדרומית.

באותו יום, יוּאֶה פֵיי הוביל את חייליו דרך נאן-יאנג שבפרובינציית הֵא-האן, וחלק כבוד למקום בו ג'ו-גה נהג לעבד את האדמה לפני שקיבל הזמנה מליו-ביי, מייסד מדינת שוּ, להיות היועץ האסטרטגי שלו.

ירד גשם, אז יואה פיי נשאר ללילה במקדש ווּ-הואו. כשהערב ירד, יואה פיי החזיק בידו נר והסתכל על השירים והפרוזה הכתובים על קיר היכל המקדש שנכתבו בשבחו של ג'ו-גה ליאנג על ידי מלומדים מהדורות הקדומים, כמו גם שני תזכירים שנכתבו על ידי ג'ו-גה ליאנג קודם ל"משלחות הצפוניות" שלו. יואה פיי התרגש מאוד ופרץ בבכי.

למחרת בבוקר, הכֹּהן הטאואיסט של המקדש מזג תה ובירך את יואה פיי. הוא הוציא "ארבעה אוצרות" (מכחול, דיו, נייר ואבן דיו) וביקש מיואה פיי לכתוב הקדשה. יואה פיי לקח את המכחול והעתיק את שני התזכירים של ג'ו-גה ליאנג. מתוך כתב ידו של יואה פיי ניתן להבחין בנאמנותו המוחלטת, הגינותו, ואהבתו לארצו.