(Minghui.org) בנוגע לבחירות לנשיאות השנה בארה"ב, כמתרגלי פאלון דאפא אנחנו מבינים שאחד המועמדים, הנשיא דונלד טראמפ, שומר על ערכים מסורתיים, יש לו הבנה ברורה על טבעה המושחת של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) ויש לו האומץ לעמוד לנוכח הרוע. מצד שני, למועמד השני יש יחסים מורכבים עם המק"ס והוא מושחת מבחינה פוליטית ומוסרית. כמובן, מתרגלי דאפא קיוו שהנשיא טראמפ ייבחר מחדש, כך שיוכל להמשיך לרסן את המק"ס ולאפשר לעוד אנשים להינצל.

אולם, ההימור על הבחירות מחדש של טראמפ נתקל בבעיות בלתי צפויות ונראה כעת שישנם מכשולים עצומים להבטיח לעצמו כהונה שנייה. אני מאמין שלמצב הזה יש משהו שקשור למצב הטיפוח הכללי של מתרגלי דאפא. מתרגלים רבים תלו תקווה רבה מדי בממשלת ארה"ב ואפילו קיוו להסתמך על כך כדי לדחוף קדימה את התקדמות תיקון הפא של העולם האנושי. הלבבות שלהם זזו ממה שנחשף בבחירות.

היו כאלה שעקבו אחר "תקשורת עצמית" [חשבונות מדיה חברתית הפועלים באופן עצמאי כמו ערוצי יוטיוב] המנוהלת על ידי מתרגלים מסוימים כדי להשיג את המידע המעודכן ביותר.

בערב הבחירות, כשמתרגלים ראו שהנשיא טראמפ מנצח כנראה בבחירות, הם חשו מאושרים מאוד והלכו לישון. אבל כשהתעוררו למחרת בבוקר הם נדהמו לראות שתוצאות הבחירות בכמה מדינות התהפכו לפתע. אני חושב שהמתרגלים האלה לא הבינו בליבם, שההתקדמות של תיקון הפא קשורה הדוקות למצב הטיפוח הכולל של המתרגלים ואיך אנחנו פועלים בהצלת אנשים. אולי הכוחות הישנים ניצלו את המנטליות שלנו להסתמך על ממשלת ארה"ב ולהיסחף.

כמובן, העובדה ששליחות גדולה מתכתבת לעתים קרובות במידה שווה למצוקה משמעותית בעולם האנושי, היא חלק של העיקרון "יצירה הדדית וניגוד הדדי" של היקום הישן. מצד שני, הכוחות הישנים עלולים לחשוב שלתלמידי דאפא יש עדיין החסרות שצריכות להיבחן. כמו כן, צריך להיות תהליך קשוח לאנשי העולם כדי שיוכלו להכיר את הרוע הנמצא שם ולעשות את הבחירה הנכונה.

לא משנה מהו המקרה, אני חושב שמתרגלי דאפא צריכים ללמוד מהשיעור, לשחרר את התלות שלהם באנשים רגילים, במיוחד כאשר מתרחשים אירועים חברתיים חשובים. אל תלכו אחר מדיה עצמית של מתרגלים אחרים מקרוב כל כך, אלא קראו יותר את אתר מינג-הווי, כך שתהיה לנו הבנה ברורה יותר של דברים ונימנע מהשפעה שלא בכוונה על התקדמות תיקון הפא עקב הלבבות האנושיים שלנו.

אני מזמין מתרגלים עמיתים לציין כל דבר שאינו ראוי בשיתוף המהיר שלי.