Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

מוסיקה: ההילה של הקדוש

09/06/2020 |   מילים ולחן מאת סונג פא, ביצוע: שיֶה שיאו-ג'ינג, מושר על ידי אה הווי

(Minghui.org)

לשמיעה והורדה

מעולם לא סיפרת לנו על ההקרבה שעשית,

מעולם לא סיפרת לנו על הסבל שנשאת;

מעולם לא סיפרת לנו על הצער שמאחוריך,

רק הסברת לנו עקרונות של היקום.

........

מעולם לא סיפרת לנו כמה פעמים גרמו לך עוולות,

מעולם לא סיפרת לנו כמה כאב נשאת;

מעולם לא סיפרת לנו כמה עומס מוטל על כתפיך,

רק ביקשת אותנו להוקיר את היצורים החיים כולם.

........

מעולם לא סיפרת לנו על הכאב והייסורים שבעברך,

מעולם לא סיפרת לנו על המצוקה שנשאת להצילנו;

מעולם לא סיפרת לנו על המסע המפרך של תיקון הפא,

רק הסברת לנו מהי מהות החיים.

........

מעולם לא סיפרת לנו על חוכמתך העמוקה,

מעולם לא סיפרת לנו על חמלתך חסרת הגבולות;

מעולם לא סיפרת לנו כמה הענקת לנו,

רק ביקשת שנוקיר אמת, חמלה וסובלנות