(Minghui.org) משפחתה של גב' דינג גווי-יינג ספגה מכה קשה כשכלא הנשים בפרובינציית יון-נאן הודיע להם לפתע באמצע ינואר 2021 שיקירתם מתה זה עתה. בני המשפחה אפילו לא ידעו שהוטל עליה גזר דין של 4 שנות מאסר שבעקבותיו היא הועברה לכלא הנשים ביון-נאן. הם ידעו רק שהיא נעצרה בשל נחישותה להתמיד באמונתה בפאלון גונג. עם מותה, רשויות הכלא מיהרו לשרוף את גופתה, ולא ידוע אם התירו למשפחה לראות את גופתה לפני השריפה. גב' דינג הייתה בת 76 במותה.

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

 גב' דינג גווי-יינג

גב' דינג תושבת העיר קון-מינג בפרובינציית יון-נאן נעצרה בביתה ב-28 באוגוסט 2019. השוטרים החרימו כמות גדולה מחפציה האישיים ונשאו אותה למכונית המשטרה כשהתנגדה למעצר.

בחודשים אוגוסט ספטמבר עצרו הרשויות ביון-נאן לפחות 28 מתרגלים והטרידו רבים נוספים לקראת היום הלאומי החל באחד באוקטובר ומציין 70 שנה למשטר הקומוניסטי בסין.

מאחר שמרכז המעצרים בו הייתה עצורה מנע מבני משפחתה לבקר אותה, הרשויות לא טרחו לעדכן את המשפחה על מצב תיק החקירה שלה. בני משפחתה חשבו שהיא עדיין במרכז המעצרים. הם פנו לעתים קרובות ליחידת ביטחון הפנים לדרוש את שחרורה.

ב-14 בינואר 2021 הודיע אחד הסוהרים בכלא הנשים ביון-נאן למשפחה שהיא "סבלה ממחלה חמורה" ומתה בבוקר. הם היו המומים. ב-19 בינואר שרפו הרשויות את גופתה מבלי לתת הסבר מה קרה. גב' דינג הייתה בריאה לחלוטין טרם מעצרה ולכן המשפחה חשדה שמותה נגרם אולי מהתעללות במעצר ולא ממחלה כפי שטענו רשויות הכלא.

רק אחרי מותה קיבלו בני משפחתה העתק של גזר הדין שניתן על ידי בית דין של מועצת וו-הואה: 4 שנות מאסר.

מעצרים נוספים

ב-2000 נשלחה גב' דינג למחנה עבודה בכפייה ל-3 שנים.

ב-11 במאי 2010 היא נעצרה שוב, ונשלחה לתקופה של 3 שנים לכלא הנשים ביו-האן.

כשהייתה בכלא בפעם הראשונה היא הוחזקה תחילה באגף למשמעת חמורה. שתי אסירות פליליות שנדונו למוות מונו לשמור עליה. כפו עליה לשבת על ספסל זעיר מבלי לזוז במשך 16 שעות רצופות. בכל יום התירו לה ללכת לשירותים 4 פעמים בלבד. האסירות שפקחו עליה נתנו לה בקבוק מים אחד בלבד כדי לצמצם את ביקוריה בשירותים. כמו כן אסרו עליה לקנות אוכל נוסף. מאוחר יותר אילצו אותה לעבוד בעבודה קשה ללא תשלום תוך שהיא עוברת שיטות שונות של עינויים,.

כתבה קשורה:

“Strict Discipline” of Falun Gong Practitioners in Yunnan No. 2 Women's Prison