Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

תגובתי לחדשות על הרדיפה באתר מינג-הווי השתנתה לחלוטין

יולי 11, 2021 |   מאת מתרגל פאלון דאפא בסין

(Minghui.org) עוד מילדות הייתי ביישן מאוד. גם לאחר שהתחלתי לתרגל טיפוח בפאלון דאפא עדיין הייתה לי החזקה גדולה לפחד, במיוחד לאחר שהרדיפה החלה. כאשר הרדיפה הייתה חמורה ביותר טיפחתי במשך מספר שנים במצב של חרדה. ואז נעשיתי מדוכא ולא פעלתי היטב קרוב לעשר שנים כי עדיין לא סילקתי את הפחד והיו לי הרבה מושגים רעים.

כשקראתי באתר מינג-הווי חדשות על הרדיפה בסין, ככל שקראתי יותר פחדתי יותר, והרגשתי שאני עומד להירדף בכל רגע. התנגדתי אפילו להשתתף בלימוד פא קבוצתי.

ואז עשיתי פריצות דרך בשלושה היבטים של הטיפוח שלי.

חזרתי ללמוד בעל-פה את הפא

זו הייתה פריצת הדרך החשובה ביותר. טיפחתי מעל ל-20 שנה, אך עדיין לא למדתי את "ג'ואן פאלון" בעל-פה במלואו. שיננתי רק את שלוש ההרצאות הראשונות לפני שנים. באותה תקופה ראיתי את אחותי הגדולה לומדת את הפא על ידי לימוד בעל-פה. לא יכולתי לעמוד בקצב שלה, אז פיתחתי קנאה ופשוט הפסקתי לנסות.

מאוחר יותר נזכרתי שהצלחתי לצאת ממחנה עבודה בכפייה על ידי חזרה בעל-פה על הפא ושביתת רעב, ולאחר מכן חוויתי אושר בל יתואר. אז סילקתי את הקנאה שלי וחידשתי את לימוד הפא בעל-פה.

אף שהיו פעמים שלא יכולתי ללמוד בעל-פה אפילו פסקה אחת ביום, עדיין המשכתי בזה וניצלתי כל הזדמנות לעשות זאת, משפט אחר משפט. מאז השתניתי מאוד: מחשבתי נעשתה שלווה יותר ורגועה והכרתי נעשתה חזקה יותר. עכשיו אני מרגיש שוב אושר בל יתואר!

פריצת דרך בשליחת מחשבות נכונות

תכופות חשתי מנומנם כששלחתי מחשבות נכונות. גם כשלא הייתי מנומנם שלחתי מחשבות נכונות כאילו אני עושה משהו באופן פסיבי. אף פעם לא הרגשתי שהאנרגיה שלי חזקה. אך על ידי לימוד הפא בעל-פה באופן קשוב, מצב הטיפוח העלוב שלי נפרץ בצורה מהותית. עכשיו אני יכול לרדוף אחר הגורמים המרושעים באפקטיביות ולהשמידם באמצעות המחשבות הנכונות שלי. לעתים קרובות אני מרגיש כאילו אני כדור אנרגיה או כוכב איתן, או אפילו יקום כה ענק שאינו ניתן למדידה. אני מאמין שהמחשבות הנכונות שלי יכולות לבקע הרים ולהגיע לאן שאני רוצה שהן יגיעו.

אני קורא בתשומת לב את "תשעת הדיונים"... בפעם ה-11

קראתי את "תשעה דיונים אודות המפלגה הקומוניסטית" עשר פעמים לאחר שפורסם לראשונה. לאחר מכן לא קראתי אותו שוב; רק הקשבתי מדי פעם לחלקים ממנו בגרסת האודיו, בתירוץ שאין לי זמן.

לאחרונה מצאתי עותק של חוברת של "תשעה דיונים". באותו זמן הרגשתי שההחזקה שלי לפחד עולה שוב עקב הרדיפה החמורה. אבל אז קלטתי שעליי לנצל את ההזדמנות הזו ולהירגע ולקרוא שוב את "תשעה דיונים". תכננתי לקרוא פרק כל יום, אך סיימתי אותו בפחות מחמישה ימים. הצלחתי אפילו לזכור בעל-פה את תוכן העניינים.

כשקראתי אותו הבנתי איך תרבות המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) מתגשמת בי; ראיתי את תהליך היווצרות ההחזקה לפחד שלי וראיתי את המנטליות של אנשים סביבי לאחר שהמק"ס שטפה את מוחם. יתרה מזאת, שחררתי את הטינה כלפי בני המשפחה והקרובים האלו שבגדו בי במהלך הרדיפה; במקום זה הרגשתי רחמים ואמפתיה עמוקים כלפיהם.

עכשיו השתנתה לגמרי נקודת מבטי לגבי קריאת חדשות על הרדיפה באתר מינג-הווי [Minghui.org]. מה שראיתי קודם היה השתוללות הרשע וזוועות הרדיפה. מה שאני רואה עכשיו הוא גסיסתם של הגורמים המרושעים, נחישותם של תלמידי הדאפא, וההתבטאות של המחשבות הנכונות של תלמידי הדאפא בהשמדת הרוע.

[כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי]