Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

משרד החוץ האמריקני מביע דאגה לגבי דיכוי הפאלון גונג בבית משפט רוסי

יולי 13, 2021 |   מאת לי ג'ינג-פיי כתב מינג-הווי

(Minghui.org) משרד החוץ האמריקני פרסם ב-9 ביולי הצהרה המביעה דאגה לגבי בית משפט רוסי בנוגע לדיכוי הפאלון גונג (הידוע גם בשם פאלון דאפא): "אנחנו מודאגים עמוקות על ידי פסיקת בית משפט רוסי לאמץ את ההגדרה של הסניף האזורי של Khakassia לגבי פאלון גונג כ'קיצוני' ולהפליל את השיטה השקטה של האמונה הרוחנית שלהם. הרשויות הרוסיות מטרידות, קונסות וכולאות מתרגלי פאלון גונג בשל פעולות פשוטות כמו מדיטציה והחזקה בטקסטים רוחניים", נכתב בהצהרה.

ההצהרה הזאת שכותרתה: "רוסיה ממשיכה לדכא חברים בקבוצות מיעוט דתיות" פורסמה על ידי נד פרייס, דובר משרד החוץ, יום אחד אחרי שבית המשפט לערעורים (בית המשפט המחוזי) בקמרובו (Kemerovo) הגיע לפסק דין ב-8 ליולי.

מחלקת המדינה האמריקנית דחקה בממשלת רוסיה לשים קץ לפרקטיקה שלה לנצל לרעה את ההגדרה הקיצונית כדרך להגביל זכויות אדם וחירויות בסיסיות: "אנחנו ממשיכים לקרוא לרוסיה לכבד את הזכות לחופש דת או אמונה לכולם, ובכלל זה למתרגלי פאלון גונג ולחברי קבוצות מיעוט דתיות אחרות ברוסיה שרק מחפשים לתרגל את אמונתם בשקט", נכתב בהצהרה.

"הפסיקה שהתקבלה אתמול היא דוגמה נוספת של הרשויות הרוסיות המתייגות קבוצות שקטות כ'קיצוניות', 'טרוריסטיות', או 'בלתי רצויות', רק כדי להוקיע את התומכים שלהם, להצדיק את הפגיעות כלפיהם ולהגביל את הפעילויות האזרחיות והדתיות השקטות שלהם", המשיכה ההצהרה. "הממשלה הרוסית עשתה כך נגד מספר קבוצות, שחבריהן עומדים לנוכח פשיטות בית, מעצרים ממושכים, תקופות מאסר מוגזמות והטרדה בשל השיטות הדתיות השקטות שלהם".

לדברי מתרגלים רוסים, אחד התושבים ב- Khakassia היה מעוניין בלימוד פאלון גונג ב-2020 וחיפש את הספר "ג'ואן פאלון". מתרגל מקומי סיפק לו את הספר. חודש לאחר מכן הגיש תובע מקומי תביעה נגד המתרגל הזה כשהוא טוען ש"ג'ואן פאלון" הוחרם על ידי הרשויות ונאסר להפצה בציבור. אחד השופטים הסתמך על המקרה והגיע לפסיקה לטובת פאלון גונג.

כשהתובע עתר לגבי המקרה, בית המשפט לערעורים החליט להחרים את קבוצת הפאלון גונג הרשומה ב- Khakassia. המתרגלים המשיכו לערער על כך, אבל בית המשפט לערעורים בקמרובו הכריז ב-8 ביולי שהוא מאמץ את פסיקת הדין המוקדמת יותר.

הפסיקה הזאת עוררה דאגות נרחבות. רבים חושדים שהשפעת המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) בפעולה כאן. אגודות פאלון דאפא ותומכים במדינות רבות כותבים לרשויות הרוסיות, מבהירים להן את העובדות ומציינים שהפסיקה מפרה את האמנה להגנה על זכויות אדם וחירויות בסיסיות. מתרגלים רוסים אמרו גם שהם ימשיכו לערער נגד הפסיקה לבית המשפט העליון.

[כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי]