לוועידת הפא בגרמניה

לתלמידי הדאפא הנוכחים בוועידת הפא בגרמניה:

שלום לכולם! האחריות של תלמיד דאפא היא לסייע למאסטר בהצלת ישויות חיות, אז כדי להיות מסוגלים להשלים באופן מלא את המשימה שלכם, עליכם ראשית לטפח את עצמכם היטב. רק עם הפא תדעו איך לפעול טוב יותר; רק עם הפא לא תבחרו בנתיב מוטעה. בה בעת, הפא גם משלים אתכם. אז ועידת פא של מתרגלי דאפא היא בדיוק הזדמנות כזאת לדחוף אתכם להשתפר. אני מאחל שוועידת הפא שלכם תתנהל בהצלחה!

תודה לכולכם.

המאסטר        לי הונג-ג'י

18 ביולי 2021