Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

6 מתרגלות פאלון גונג מהעיר ג'ואו-קואו נידונו לתקופות מאסר של בין 3 עד 7 שנים בשל קריאת ספר

יולי 5, 2021 |   2021 מאת כתב מינג-הווי בפרובינציית הה-נאן

(Minghui.org) 6 מתושבות העיר ג'ואו-קואו בפרובינציית הה-נאן נשלחו לתקופות מאסר של בין 3 עד 7 שנים בכלא משום שקראו ביחד בספר של פאלון גונג.

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

שבע מתרגלות קראו בספר של פאלון גונג בביתה של גב' ליו שו-יינג ב-18 ביוני 2020, כשקבוצת שוטרים פרצה לבית ועצרה אותן. מתרגלת נוספת בשם ג'אנג לי-הואה, שלא נכחה במקום, נעצרה אף היא.

נמסר שהמתרגלות היו במעקב במשך יותר מחודש ימים לפני המעצר. אצל כל שמונה המתרגלות נערכו חיפושים בבית והן נלקחו למרכז המעצרים בעיר. שתי מתרגלות: גב' ליו וגב' ג'אנג שוחררו מאוחר יותר. השאר נותרו במעצר.

ב-12 בינואר 2021 התקיים שימוע משותף לכולן בבית הדין של מועצת צ'ואן-הווי. השופט המכהן במשפט התיר לבן משפחה אחד בלבד של כל מתרגלת להיות נוכח בשימוע.

לאחרונה גזר עליהן השופט תקופות מאסר בין 3 ל-7 שנות מאסר.

שמות המתרגלות בכתבה באנגלית.

[כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי]