Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

[לציון יום הפאלון דאפא העולמי] ציור: מביאה מידע על הפאלון דאפא

מאי 18, 2022 |   מאת אתר מינג-הווי

(Minghui.org)

מביאה עלוני מידע של הבהרת העובדות האמיתיות על הפאלון דאפא