(Minghui.org) בקרוב ניתן יהיה להזמין מעילי חורף שעוצבו עבור תלמידים של פאלון דאפא, המיועדים ללבישה בפעילויות קבוצתיות. (וידיאו להמחשה ניתן לראות במאמר באנגלית בקישור מטה).

הודעה נוספת תצא כאשר ניתן יהיה להזמין. אנא הפסיקו לייצר מעילי חורף משלכם.


אגודת הפאלון דאפא

1במאי 2022