Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

צופים מהצד נחלצים לעזרת מתרגלת פאלון גונג שהייתה בסכנת מעצר

יולי 17, 2022 |   2022 מאת מתרגלת פאלון דאפא בפרובינציית הה-ביי, סין

[חלק מתוך ההתנסות: "לסלק פחד ולהפיץ מידע על פאלון דאפא"]

(Minghui.org) לאחרונה אירעה לי תקרית בשעה שחשפתי את הרדיפה שמנהלת המפלגה הקומוניסטית הסינית נגד פאלון דאפא, שיטת תרגול של גוף ונפש הידועה גם כפאלון גונג.

התקרית הזאת המריצה אותי לחפור עמוק יותר לתוך עצמי ולחפש אחר שורש הקושי.גיליתי שרק באמת אסלק את ההחזקות האנושיות שלי,אלמד את הפא בלב שקט, ותמיד אתקן את עצמי בהתאם לפא, אוכל להבהיר את האמת בלב טהור ולהציל אנשים נוספים.

עזרה מצופים מהצד

בהתחלה הכול הלך חלק כשהבהרתי את האמת באותו יום. אך לאחר שנתתי לאיש מבוגר תליון עם המשפטים: "פאלון דאפא הוא טוב, אמת-חמלה-סובלנות זה טוב", הוא צעק: "פאלון גונג! איך אתה מעז לתת לי את זה! בוא איתי לתחנת המשטרה!"

התברר שהוא שוטר לשעבר. ניסיתי להבהיר לו את האמת, אך הוא שאג בחוסר הגיון: "אם את מתרגלת פאלון גונג, ילדך לא יוכל ללכת לקולג', אינך יכולה להצטרף לצבא, והפנסיה שלך תנוכה". כשעמדתי ללכת לדרכי כיוון שהוא לא איפשר לי לדבר, הוא לקח את מפתח האופניים שלי וגעה: "בואי איתי לתחנת המשטרה!"

באותו רגע קהל קטן התאסף סביבנו ואיש אחד דיבר להגנתי: "למה אתה מאיים על פאלון גונג? מתרגלי פאלון גונג אף פעם לא נלחמים חזרה כשמכים אותם או צועקים עליהם. הם כולם אנשים טובים! מתרגל פאלון גונג בשכונה שלנו עוזר לכל מי שבצרה".

באותו זמן אשה מבוגרת הגיעה וצעקה: "איש זקן, למה אתה מאיים עליה? תן לה ללכת!"

האיש נער: "אני מתחנת המשטרה והיא מתרגלת פאלון גונג".

האשה הזקנה הפריכה את דבריו: " בתחנת המשטרה אין אנשים טובים. פאלון גונג הוא פי מאה טוב יותר ממך!"

בדיוק כשהאיש התחיל לצרוח עליה שני אנשים צעירים צעדו קדימה אמרו: "לך תתפוס גנגסטרים, רוצחים ופושעים אמיתיים! למה אתה מאיים על פאלון גונג?" ואז עוד צופה אחד פקד עליו: "תן לה את המפתח ותניח לה!"

במשך כל הזמן הזה התחננתי למאסטר להציל את האיש כך שהוא לא יושפע מהמפלגה הקומוניסטית הסינית לבצע פשעים נגד מתרגלי דאפא. אמרתי לו: "מעולם לא נפגשנו קודם ואין לי כל טינה כלפיך. למה אתה עושה את זה? זה לא טוב בשבילך להטריד אנשים טובי לב!"

בינתיים לקחתי ממנו את המפתח שלי, אך הוא הוציא את הטלפון הנייד שלו להתקשר למשטרה. רציתי למנוע ממנו מלעשות טעות גדולה של רדיפת אנשים חפים מפשע, אז לקחתי מידו את הנייד שלו אך הוא חטף אותו חזרה. באותו רגע אחד מהצופים אמר לו: "למה שלא תלך לתפוס אנשים רעים במקום זה? איפה המצפון שלך?"

איש נוסף הוסיף: "השודדים בעבר היו עמוק בהרים, אבל עכשיו הם בתחנות המשטרה". אדם שלישי נזף באיש שהוא עושה משהו לא מוסרי.

איש אחד נעמד ביני לבינו כדי להגן עליי. כולם בהו בכעס באיש וגערו בו שהוא מטריד אנשים טובים. בראותו שאף אחד לא עומד לצידו, הוא שיחרר אותי בחוסר רצון.

שמחתי עבור הצופים בתקרית שעזרו לי – אנשים באמת מתעוררים. הם בדיוק חזו בקרב בין הטוב והרע ובחרו לעמוד לצד הדאפא. הם עשו את הבחירה הנכונה ביותר.

[...]