Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

שופט שינה גילה של מתרגלת מ-84 ל-75 לפני שגזר עליה מאסר בשל תרגול פאלון גונג

יולי 19, 2022 |   מאת כתב מינג-הווי בפרובינציית סצ'ואן

(Minghui.org) בפברואר 2022 שינה שופט בית דין של מחוז יינג-שאן בפרובינציית סצ'ואן את גילה של מתרגלת הפאלון גונג, צ'אי דזה –פאנג, על טופס גזר הדין מ-84 ל-75 ושלח אותה לכלא לשנה וחצי בשל סירובה לוותר על אמונתה.

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

גב' צאי נעצרה ב-29 בינואר 2021 כששוחחה עם אנשים לגבי פאלון גונג. השוטרים שעקבו אחריה לקחו אותה לביתה, שם החרימו את ספרי הפאלון גונג שלה, 200 יואן בשטרות כסף עליהם מודפס מידע לגבי פאלון גונג, וחומרי פאלון גונג. עקב צנזורת המידע החמורה בסין, מתרגלים משתמשים בדרכים יצירתיות לעורר מודעות לגבי הרדיפה ובכלל זה הדפסת מידע על שטרות כסף.

לאחר מכן נחקרה גב' צאי בתחנת המשטרה במשך כמה שעות ושוחררה בערב לביתה. תיק החקירה שלה הועבר למשרד התביעה ושוטרים המשיכו להטריד אותה. במארס 2021 הורה משרד התביעה על אחיינה לחתום על מסמך שחרור בערבות בשמה.

ב-29 באוקטובר 2021 בערב, נכנסו 4 שוטרי מחלקת המשטרה של מחוז יינג-שאן לביתה והורו לה לחתום על מסמך הקשור לתיק החקירה שלה. כשסירבה לשתף פעולה נשארו השוטרים למשך שעה בביתה כשהם מאיימים שהם יטרידו אותה כל יום.

ב-8 בנובמבר 2021 הודיע לה משרד התביעה שהוצא נגדה כתב אישום. השופט אישר את שחרורה בערבות והורה למשפחתה לחתום על מסמך רלוונטי בשמה למחרת היום.

גב' צאי הועמדה למשפט ב-3 בינואר 2022 כשהיא מואשמת ב"חתירה תחת אכיפת החוק באמצעות שימוש בארגון כת", נוסח סטנדרטי שעשו בו שימוש כדי להפליל מתרגלי פאלון גונג. הרדיפה שסבלה בעבר נרשמה כראיה בהרשעתה. גב' צאי טענה שאין חוק בסין שקבע אי פעם שתרגול פאלון גונג הוא פשע. השופט לא הגיב על כך.

השופט זימן את גב' צאי ב-9 בפברואר 2022 להכריז על גזר דינה לשנה וחצי מאסר בכלא. כמו כן הוטל עליה קנס בסך 3000 יואן. כששאלה את השופט מדוע שינה את גילה מ-84 ל-75, השופט ענה ש-75 נחשב ל-80.

באותו ערב הועברה גב' צאי למרכז המעצרים של העיר נאן-צ'ונג. כשסירבו לקבל אותה, החזירו אותה השוטרים לפנות בוקר לביתה.

ב-24 באפריל הופיעו 3 שוטרים בביתה של גב' צאי וגררו אותה בזרועותיה למכונית משטרה שנסעה לתחנת משטרת סווי-אן. הם ערכו עליה חיפוש והחרימו 200 יואן בשטרי כסף עם מידע על פאלון גונג עליהם כמו גם קמיע של פאלון גונג. גב' צאי פתחה בשביתת רעב כדי למחות על הרדיפה ושוחררה בערב. השוטרים הורו לה להתייצב במשטרה בכל פעם שתזומן לשם.

ב-16 במאי הורה בית הדין ל-2 שוטרים מתחנת משטרת סווי-אן לעצור שוב את גב' צאי. הם לקחו אותה לבית החולים לבדיקות ולאחר מכן לעת ערב, למתקן מעצר ללא שלט, בבית הדין של יי-לונג. כשסירבו הסוהרים לקבל אותה, ניסו השוטרים במשך שעה לשכנע אותם, אך ללא הועיל והיא הוחזרה לביתה בחצות הלילה.

[כל התוכן המפורסם באתר מינג-הווי מוגן בזכויות יוצרים על ידי Minghui.org.אתר מינג-הווי יפיק אסופות של התכנים שפורסמו בו, הן באופן שגרתי והן באירועים מיוחדים]