Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

תומך נלהב במפלגה הקומוניסטית שינה את דעתו ואף שכנע 59 מעמיתיו לכיתה לפרוש מהמפלגה

יולי 20, 2022 |   מאת כתב מינג-הווי צ’אנג יון

(Minghui.org) כשמר ג'אנג (שם בדוי) צלצל בפעם הראשונה ל"קו החם" של מרכז הפרישה מהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) בטורונטו, הוא התכוון לגרום צרות ולהחזיק בקו כדי שאף אחד לא יוכל לצלצל לשם. אבל אחרי ששוחח עם מתנדבת בקו החם, הוא שינה את דעתו. חודשיים לאחר מכן גם 59 מעמיתיו לכיתה פרשו מהמפלגה. מה בדיוק קרה שם?

תומך נלהב במק"ס שינה את דעתו

גב' לי ג'ינג היא מתנדבת בקו החם לפרישה מהמק"ס בטורונטו. היא זוכרת את היום שבו ג'אנג צלצל לקו החם.

"הוא היה סטודנט בקולג' והוא אמר שהוא רוצה לפרוש מהמק"ס. אבל כשהתחלתי להסביר לו מדוע כה חשוב עבורו לפרוש, הוא קילל אותי וקילל את הפאלון גונג, כך שידעתי מיד שהוא אחד מתומכי המק"ס שנשכרו לגרום צרות", היא אמרה.

גב' לי נותרה רגועה ואמרה לו: "מר ג'אנג, לקלל לא עושה שום דבר טוב". לאחר מכן היא סיפרה לו כמה סיפורים על אנשים קדמונים בעלי מידות טובות (דה) שהיה להם עושר רב. הוא התעניין מאוד והקשיב.

במהלך חצי שעה הסבירה לו גב' לי את משמעות הפרישה מהמק"ס וענתה על שאלותיו. לאחר מכן הוא הסכים לפרוש מהמק"ס בשם הבדוי: "ג'אנג טיאן-יואו".

גב' לי אמרה לו: "זכור בבקשה גם את משפטי הקסם: "פאלון דאפא זה טוב, אמת-חמלה-סובלנות זה טוב" ותזכה לעתיד בהיר. בנוסף, יש לך עכשיו הזדמנות טובה לזכות בעוד מזל טוב".

"למה את מתכוונת ב'הזדמנות טובה לזכות בברכות'?" הוא שאל.

"אם תעביר את המסר הזה לחבריך ותעודד אותם לפרוש מהמק"ס, הם יבורכו ואתה תזכה למזל טוב מפני שאתה עוזר להציל אנשים", היא הסבירה.

הוא ענה: "בסדר, אנסה".

עמיתים לכתה פורשים מהמק"ס

כחודשיים לאחר מכן, כשגב' לי ענתה לקו החם בטלפון, המצלצל אמר: "האם את גב' לי ג'ינג? האם את זוכרת את הסטודנט מהקולג ג'אנג טיאן-יואו? הוא בן כיתתי. הוא סיפר לנו על הפרישה מהמק"ס. כעת כל הכיתה רוצה לפרוש. בבקשה הכיני את העט שלך וכתבי את השמות".

הוא פרש מהמק"ס בשם בדוי: "וואנג הואו-דה" ונתן לה את השמות של 11 סטודנטים נוספים.

גב' לי שאלה אותו מדוע הם רוצים לפרוש מהמק"ס. הוא השיב: "אחרי שג'אנג טיאן-יואו פרש מהמק"ס, הוא אמר לנו לעשות זאת גם כן. בתחילה התעלמנו ממנו, אבל אז הבחנו שכל יום הוא מדקלם מספר מילים ואחרי זמן מה הציונים שלו ממש השתפרו. היום הוא הסטודנט השני הטוב ביותר בכתה. היינו סקרנים לדעת מה קרה, כך שהקשבנו למה שהיה לו לומר לגבי הפרישה מהמק"ס. זו הסיבה שצלצלתי אלייך".

גב' לי סיפרה לוואנג על חשיבות המידה הטובה (דה) ומדוע אנשים בורכו כאשר חזרו על משפטי הקסם במלוא הכנות.

כששאל היכן הוא יכול לקרוא עוד סיפורים כמו אלו שסיפרה לג'אנג, היא הסבירה לו איך לעקוף את צנזורת האינטרנט ולקבל מידע חופשי מאתרים שמחוץ לסין.

וואנג הואו-דה אמר: "רבים מעמיתיי לכיתה הם חברי המפלגה, אבל אני לא, מפני שלא מסרתי עדיין את הטופס".

גב' לי שאלה: "האם כל הסטודנטים בקולג' מצטרפים למפלגה כיום? אני זוכרת שכשהלכתי לבית הספר, רק חברי מועצת הסטודנטים הוסמכו להגיש בקשה לחברות במפלגה וגם אז היה עליהם לעבור בדיקת רקע קפדנית".

"זה שונה עכשיו", הוא השיב. "כל אחד מצטרף למפלגה רק באמצעות מילוי טופס. אני פשוט אינני רוצה לעשות זאת".

לאחר מכן, גב' לי קיבלה שיחות טלפון דומות מסטודנטים בקולג' שקיבלו לדבריהם את המספר של הקו החם מ"וואנג הו-דה". בסופו של דבר, גב' לי סיכמה רשימה של 59 סטודנטים.

[כל התוכן המפורסם באתר מינג-הווי מוגן בזכויות יוצרים על ידי Minghui.org. אתר מינג-הווי יפיק אסופות של התכנים שפורסמו בו, הן באופן שגרתי והן באירועים מיוחדים]