Falun Dafa Minghui.org www.minghui.org הדפס

פרובינציית היי-לונג-ג'יאנג: לפחות 36 מתרגלי פאלון גונג נעצרו תוך יומיים

יולי 31, 2022 |   מאת כתב מינג-הווי בפרובינציית היי-לונג-ג'יאנג

(Minghui.org) לפחות 36 מתרגלי פאלון גונג נעצרו ב-5 ערים בפרובינציית היי-לונג-ג'יאנג בין ה-11 ביולי ל-12 ביולי. המעצרים בוצעו בהוראת "משרד 610" – סוכנות הפועלת מעל לחוק שנוצרה במיוחד לרדוף את הפאלון גונג.

השוטרים עצרו את המתרגלים על-פי רשימה. רוב המעצרים התבצעו בבוקר. המתרגלים שנמצאו בבתיהם חומרי פאלון גונג נותרו במעצר. השאר שוחררו.

חמשת הערים בהן נערכו המעצרים הן: חארבין, מודאן-ג'יאנג, האי-לין, דא-צ'ינג וצ'י-צ'י-האר. שמות ופרטים של המתרגלים שנעצרו, הוטרדו, שוחררו בערבות או נותרו במעצר: בכתבה באנגלית בקישור מטה.

3 מתרגלים נעצרו בחארבין ובנפת בִּין ב-11 ביולי

12 מתרגלים נעצרו במודאן-ג'יאנג ובהאי-לין ב-11 ביולי

14 מתרגלים נעצרו בדא-צ'ינג ב-12 ביולי

5 נעצרו בנפת פו-יו, בעיר צ'י-צ'י-האר ב-12 ביולי

פרטי מידע וקשר לעבריינים שביצעו את המעצרים וההטרדות: בכתבה באנגלית בקישור מטה.

[כל התוכן המפורסם באתר מינג-הווי מוגן בזכויות יוצרים על ידי Minghui.org.אתר מינג-הווי יפיק אסופות של התכנים שפורסמו בו, הן באופן שגרתי והן באירועים מיוחדים]