(Minghui.org)

זיוף ההאשמות של משטרו של ג'יאנג כנגד צ'ארלס לי הוא הזדמנות נהדרת בשבילנו להבהיר אף יותר מדוע מתרגלי פאלון גונג בסין מפריעים לשידורי טלוויזיה עם הודעות על האמת. ההאשמות כנגד צ'ארלס הן מפוברקות. ויותר חשוב, להבהיר את האמת בשידורי הרדיו והטלוויזיה משמעו באמת לעשות צדק.

1. בארה"ב התיקון הרביעי לחוקה מבטיח את הזכות לפרטיות בבתינו, בין מקומות אחרים. אם קבוצה של פושעים הייתה פורצת את הדלתות שלנו ומתחילה לענות ולהרוג אנשים, האם לא היינו מאמינים שיש לנו את הזכות לעצור כזו התנהגות? מובן שכן. למעשה החוק אף מרשה לאדם לפעול מתוך הגנה-עצמית.

2. כשההתקפות הטרוריסטיות של ה-11 בספטמבר התרחשו, האמריקנים חשו פרוצים ומאז יצרו חוקים חדשים, מדיניות חדשה ואולי אף מלחמה כדי להגן על עצמם בארצם - בביתם (גם ידוע כ-"בטחון המולדת"). התיקון הרביעי והזכות לביטחון בביתו של האדם הם מקודשים. אמריקנים ללא ספק מאמינים שאנו צריכים וחייבים להגן על הלהבה הקדושה הזו.

3. מה אם הקו קלוקס קלאן ישתלטו על אמריקה ויפיצו תעמולת שנאה כנגד אפרו-אמריקנים, קתולים ויהודים ובכל יום יוסיפו גחלים אל מדורת הרצח האכזרי והנתעב של כולנו? אנו נפסיק את התעמולה בגלל ההשפעה האכזרית והרצחנית שלה. כיצד עצירת התעמולה שונה מהתערבות פאלון גונג בתעמולה הנשלטת על-ידי הממשלה המשודרת בסין? האם אין זו דרך לספר את האמת על פאלון גונג וכך לעצור את הרצח ההמוני?

4. אנו צריכים להסביר שבסין, אדם אינו יכול להשתמש בחוק כדי לעצור את רצח-העם. אדם נעצר בגלל פניות שלוות, בגלל פניות משפטיות, בגלל דיבור עם התקשורת וכן הלאה. המשטרה חודרת לבתים והורגת בעלים ונשים. אם זה ברור שיש למדינה בעלות על המדיה ושרשת התעמולה שלה היא הסיבה למעשים הללו - אף אחד לא יוכל לענות את פאלון גונג בלי להאמין שאנו רעים - אז כמובן שהפרעה לא אלימה לטלוויזיה ולרדיו היא דרך אצילית בהחלט לעצור את מה שאף אדם לא יתמוך בו בדרך אחרת.

אנו צריכים באמת להבהיר את העובדות באספקט הזה. הנ"ל הם רק כמה רעיונות.