(Minghui.org)

..עוד לפני שהספקנו לפרוק את התמונות אנשים כבר הציצו ושאלו על הפאלון גונג. למרות שכבר ערכנו מספר תערוכות באוניברסיטת ויסקונסין במילווקי, למאות אנשים שהגיעו לתערוכה זו לא היה שמץ מושג שרדיפה בקנה מידה ענק כזה מתרחשת כיום, והגיבו בזעזוע, במיוחד כיוון שהממשלה והמדיה בארה"ב כשלו לחשוף רשע שכזה בפני הציבור.

תמונות עוצרות נשימה

הציור "אמונה בלתי מעורערת"

לאחר שהסברתי לסטודנט צעיר על כמה מהתמונות ועניתי על שאלותיו, הוא עדיין לא קלט איך המפלגה הקומוניסטית בסין רוצה להרוג אנשים שפועלים על פי עקרונות של אמת, חמלה וסובלנות. הוא נשאר צמוד לידי כשהסברתי למבקרים אחרים, והרגשתי שהוא ממש מלא יגון ורוצה בקרבתי כדי להתנחם. טבעו הרחום והבנתו האינטואיטיבית נגעו בי עמוקות.

נתתי עלון לג'נטלמן מבוגר, והוא סיפר שראה את התמונות יום קודם לכן, והן היו "עוצרות נשימה" הלכה למעשה. מילותיו די מבטאות בתמצית את התערוכה.

כיוון שסטודנטים רבים מיהרו לשיעור, מצאנו לנכון להסביר רק כמה ציורים נבחרים. התמונות יפות באופן בלתי ייאמן, ומילות ההסבר על כוונת האמנים משאירות את המתבונן עם רושם ברור כמה חיים הושפעו על ידי הרדיפה הזו.

שמנו עלונים של התערוכה בתיבות הדואר של התלמידים במחלקה ללימודי אסיה. שמנו לב שהרבה סינים הגיעו הפעם, בניגוד לפעמים קודמות. סינים רבים אמרו שיש להם יחס דו-ערכי למפלגה הקומוניסטית הסינית, אך אינם בטוחים לגבי הפאלון גונג גם כן. הסברנו להם את התמונות בלב חומל להבהיר עד כמה המפלגה הקומוניסטית הסינית משתמשת בתעמולה לרמות את העם הסיני. ראינו את ליבם מתחיל להיפתח. התערוכה באמת נתנה לנו הזדמנות לחשוף את הרוע ולהסביר את העובדות.

אפילו כשארזנו את התמונות עוד היו הזדמנויות להבהרת האמת. אדם שעבר שם לא האמין כמה יפה הציור "בהרמוניה", ושאל כמה שאלות עליו. הוא אמר "הרגשתי שאני מוכרח לצאת מהמכונית כדי לראות את הציור הזה".