(Minghui.org)

ה-13 במאי 2017 מציין את יום השנה ה-25 להצגת הפאלון דאפא לציבור[ כמו גם את יום הפאלון דאפא העולמי ה-18 . נבחרי ציבור רבים בארה"ב פרסמו הכרזות המצהירות על ה-13 במאי כיום הפאלון דאפא, או שלחו מכתבי ברכה להכיר באירוע.

להלן מכתבים של חברי קונגרס מטקסס וניו יורק:

הסנטור ג'ון קורנין מטקסס

מכתב ברכה ליום הפאלון דאפא העולמי מהסנטור הבכיר ג'ון קורנין

טד פו – חבר הקונגרס האמריקני מטקסס

הכרזה על יום הפאלון דאפא העולמי מחבר הקונגרס טד פו

חבר הקונגרס ג'ון קלברסון מטקסס

מכתב הערכה ליום הפאלון דאפא מחבר הקונגרס ג'ון קלברסון

חבר הקונגרס מארק וויסיי מטקסס

מכתב ברכה ליום הפאלון דאפא העולמי מחבר הקונגרס מארק וויסיי

מכתב הוקרה ליום הפאלון דאפא העולמי מחבר הקונגרס לי זלדין מניו יורק

מכתב ברכה ליום הפאלון דאפא העולמי מחברת הקונגרס נידייה מ. וולאסקז מניו יורק

מכתב ברכה ליום הפאלון דאפא העולמי מחבר הקונגרס חאקין ג'פריס מניו יורק

מכתב ברכה ליום הפאלון דאפא העולמי מחברת הקונגרס איבט ד. קלארק מניו יורק

מכתב ברכה ליום הפאלון דאפא העולמי מחבר הקונגרס דניאל דונובן ג'וניור מניו יורק