(Minghui.org)

ה-13 במאי 2017 מציין את יום השנה ה-25 להצגת הפאלון דאפא לציבור, כמו גם את יום הפאלון דאפא העולמי ה-18. נבחרי ציבור רבים בארה"ב ובקנדה פרסמו הכרזות המצהירות על ה-13 במאי הזה כיום הפאלון דאפא או שלחו מכתבי ברכה להכיר בתאריך הזה.

להלן מכתבי הכרה מהסנאטור ריינל אנדריצ'וק וראשי העיר של קינגסטון, קורונוול ומאמהרסבורג בקנדה:

מכתב הכרה ליום השנה ה-25 להצגת הפאלון דאפא לציבור מסנאטור ריינדל אנדריצ'וק

הכרזה של בריאן פיטרסון, ראש העיר קינגסטון, מחוז אונטריו, על יום הפאלון דאפא ולכבוד אמת-חמלה-סובלנות

הכרזה של לזלי אושונסי ראש העיר קרונוול, מחוז אונטריו, על יום השנה ה-25 להצגת הפאלון דאפא לציבור, לכבוד יום הפאלון דאפא ולכבוד אמת-חמלה-סובלנות

הכרזה של ראש העיירה אמהרסטבורג, מחוז אונטריו, אלדו די-קרלו, על חודש הפאלון דאפא